เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ "เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

จำนวนคนดู 431 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 เมื่อการเลิกจ้าง..ต้องเกิดขึ้นในที่ทำงานของท่าน..รู้หรือไม่ว่า..จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบอะไรบ้างที่ตามมาในภายหลัง..แล้วท่านจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นธรรม ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้!!!
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การเลิกจ้าง

  • หลักเกณฑ์การเลิกจ้างอย่างถูกต้อง /  การเลิกจ้างเป็นหนังสือ ด้วยวาจา หรือปริยาย
  • ผู้มีอำนาจเลิกจ้าง เลิกจ้างแทน เลิกจ้างโดยปริยาย การควบรวมโอนย้ายที่เป็นการเลิกจ้าง การให้เหตุผลเลิกจ้าง ต้องให้ตอนไหน อย่างไร ด้วยวาจาได้หรือไม่ ไม่ให้เหตุผลปฏิเสธค่าชดเชยไม่ได้ แต่ปฏิเสธค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่ 
2.วิธีการบอกเลิกสัญญาจ้าง

3.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดวินัย

4. การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

5.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

6.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 

7.ความรับผิดกรณีเลิกจ้าง

8.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

9.การเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง

10.การเลิกจ้างที่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

11.การดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกฎหมาย, แรงงาน, เลิกจ้าง, สัมมนา, เป็นธรรม, รุ่งโรจน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด