registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ "เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 เมื่อการเลิกจ้าง..ต้องเกิดขึ้นในที่ทำงานของท่าน..รู้หรือไม่ว่า..จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบอะไรบ้างที่ตามมาในภายหลัง..แล้วท่านจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นธรรม ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้!!!
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การเลิกจ้าง

  • หลักเกณฑ์การเลิกจ้างอย่างถูกต้อง /  การเลิกจ้างเป็นหนังสือ ด้วยวาจา หรือปริยาย
  • ผู้มีอำนาจเลิกจ้าง เลิกจ้างแทน เลิกจ้างโดยปริยาย การควบรวมโอนย้ายที่เป็นการเลิกจ้าง การให้เหตุผลเลิกจ้าง ต้องให้ตอนไหน อย่างไร ด้วยวาจาได้หรือไม่ ไม่ให้เหตุผลปฏิเสธค่าชดเชยไม่ได้ แต่ปฏิเสธค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่ 
2.วิธีการบอกเลิกสัญญาจ้าง

3.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดวินัย

4. การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

5.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

6.การเลิกจ้างโดยลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 

7.ความรับผิดกรณีเลิกจ้าง

8.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

9.การเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง

10.การเลิกจ้างที่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม

11.การดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกฎหมาย, แรงงาน, เลิกจ้าง, สัมมนา, เป็นธรรม, รุ่งโรจน์
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี
5029บาท
✴ นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ ✴ นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ✴ ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ ✴ เคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี
หลักสูตรอบรม Professional Selling Skills
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาท่านให้เป็น หัวหน้า "งาน" และ หัวหน้า "คน" มืออาชีพ โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ในหลักทฤษฎีการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม เพื่อใช้ในการบริหารคนและบริหาร
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
3900บาท
 ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญหาจึงมีความสำคัญที่จะช่ว
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective CommunicationSkill)
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรทันทีในวันอบรม