หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

จำนวนคนดู 2568 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร ครูสมาธิ รุ่นที่ 45 ปัญจจัตตาฬีสโม (รัตนญาณ) ญาณเปรียบด้วยรัตนะ ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์ 


*ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562*เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นั่งสมาธิ, อบรมฟรี, หลักสูตรครูสมาธิ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)