registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5

จำนวนคนดู 855 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร

2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์

3 จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Consulting & Coaching)

หัวข้ออบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงการสัมมนา, อบรมฟรี, ชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA
การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ
9000บาท
เจ้าของกิจการที่มีภาระหนี้ส่วนตัว หรือ ภาระหนี้ของกิจการโดยเฉพาะระดับ SME&L ผู้ที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ ต้องการหาคำตอบสำหรับวิธีแก้ไขปัญหา ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
วัดความสำเร็จของธุรกิจ x ปรับทิศสำนักงานสู่ทิศเศรษฐี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
*ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีวัดความสำเร็จของธุรกิจ x ปรับทิศสำนักงานสู่ทิศเศรษฐี*
Step by Step ครบเครื่องเรื่องควรรู้ นำเข้า+ส่งออก สำหรับ SMEs รุ่นที่ 2
1500บาท
สำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการนำเข้า+ส่งออกสิ้นค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 3/2562
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าพัฒนาธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจค้าปลีก.........................
คอร์สเรียน(ครึ่งวัน) ขายง่าย ขายไว สร้างร้านค้าออนไลน์ในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นคอร์สเรียนพื้นฐาน เป็นการอบรมพร้อม Workshop แบบทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จากตะกร้าออนไลน์