registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management)

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 ตุลาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร ก็คือ การจัดทำการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development) โดยการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path) กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารคนเก่ง (Talent Management) รวมทั้งกำหนดเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาความสามารถ และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว ที่จะส่งผลช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานผสานกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน HRDที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management System)

ความหมายของการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management) ?

ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องทำ Career Development and Management?

ความสัมพันธ์ของ Career Development,Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map

ส่วนที่ 2 : เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานมองเห็นการเติบโตก้าวหน้า

ความหมายและประโยชน์ของ Career Path (CP)

รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แนวทางการจัดทำ Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

ตัวอย่าง : Career Path

Workshop 1 : การจัดทำ Career Path

ส่วนที่ 3 : เทคนิคและวิธีการในการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ความหมายและประโยชน์ของ Succession Plan (SP)

กระบวนการระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Management System)

ตัวอย่าง : Succession Plan

Workshop 2 : การจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management)

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

การรักษาพนักงานดาวเด่น

การใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 5 : เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ Training Road Map (TRM) เพื่อจัดหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร

ความหมายและประโยชน์ของ Training Road Map (TRM)

จะเริ่มต้นทำ Modern Training Road Map อย่างไรดีให้มีประสิทธิภาพ ?

การวิเคราะห์หา Managerial Competency เพื่อกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารจากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)

ตัวอย่าง : Training Road Map

Workshop 3 : การจัดทำ Training Road Map ของฝ่ายงาน

การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

ส่วนที่ 6 : แนวทางการพิจารณาPromote พนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

เกณฑ์การพิจารณา Promote จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และประสบการณ์การทำงาน

Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ธนุเดช ธานี (ต้น)

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

การฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD)การบริหารคน (People Management)การบริหารจัดการ (Management)ความเชี่ยวชาญพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบการสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร (Happy Employee Engagement Management System)  ระบบบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training & Development)  เทคนิคในการจัดทำ JD เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Job Description for Training Road Map)  การจัดทำเส้นทางการพัฒ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวม vat)  ชำระล่วงหน้าก่อนอบรม 1 สัปดาห์ ลดทันที 500 บาท )โปรโมชั่นมา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:PEOPLE DEVELOP CENTER CO.,LTD.
ชื่อผู้ติดต่อ:ฐิตาภา เหมะสิขัณฑกะ
เบอร์โทรศัพท์ :0917387838,095853551

หากท่านต้องการสมัคร ยกเครื่องเรื่องการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ (Career Development and Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Deve, การบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Develo, ความสัมพันธ์ของ Career Development,Career Path, Su, กระบวนการระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง, การวิเคราะห์หา Managerial Competency, การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทาง
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา
รวมประเด็นเด็ดๆ สำหรับผู้บริหาร และ HR มือใหม่
3900บาท
อธิบาย ถาม-ตอบ 40 ประเด็นปัญหาเด็ดๆ เช่น ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ - ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยในหลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแ
Digital Transformation: Change for Success หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อความสำเร็จยุคดิจิทัล
5900บาท
หลักสูตรที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
TQM (Total Quality Management) การบริหารจัดการคุณภาพองค์กร
3200บาท
TQM (Total Quality Management) เรียนรู้ ทำความเข้าใจ อย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนแบบดำรงคุณค่าเพื่อสร้างกำไรและ การเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลในทุกสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
5500บาท
 เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการใช้ความคิด ฝึกปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจจากกรณีศึกษาตัวอย่างและจากบริบทธุรกิจจริงขององค์การผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำความรู้ เทคนิคหลักการเครื่องมือที่ได้จ
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563