ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (2 วัน)

จำนวนคนดู 175 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (2 วัน)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (2 วัน)

(MS EXCEL Advanced Tips & Formulas to Work Smarter)


- เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจฟังก์ชัน Excel ขั้นสูง

- สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

- เปลี่ยน Excel Worksheet ธรรมดาให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

-การใช้คำสั่ง Keyboard Shortcut ที่สำคัญและใช้เป็นประจำ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

-เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (Inspect Hidden Information)

-การใช้เครื่องมือ Camera Tool

-การตรวจสอบและแกะรอยสูตรคำนวณ (Formula Auditing) โดยดูผลลัพธ์ของการคำนวณทีละค่า

-การป้อนข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วย DATA ENTRY FORM

-การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดในระดับที่ซับซ้อนขึ้น (Advanced Conditional Formatting)

-การจัดการรูปแบบข้อความ (TEXT Formatting) และการปรับแก้ไขกลุ่มข้อความ (เช่น FIND / MID / SUBSTITUTE / REPLACE / TEXTJOIN)

-การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น NETWORKINGDAYS / DATE / EOMONTH / DATEDIF

-การวิเคราะห์ข้อมูล (What-If Analysis) ด้วย Goal Seek, Solver, Data Table และ Scenario Manager

-การสรุปข้อมูลด้วย SUMIF(S) , COUNTIF(S), AVERAGEIF(S) และการใช้งาน Wildcards ช่วยกำหนดเงื่อนไข

-การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน ROW / COLUMN / MIN / MAX / LARGE / SMALL / RANK

-การสร้างสูตรแบบ Array Formula

-การใช้ SUMPRODUCT เพื่อสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน

-การใช้สูตรฟังก์ชั่น Look Up และ MATCH-INDEX ขั้นสูงแบบ Multiple Criteria

-การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน OFFSET และ INDIRECT

-การสร้าง Independent Drop Down List เพื่อกำหนดเงื่อนไขการป้อนข้อมูลได้มากกว่า 1 ระดับชั้น

-การสร้างสูตรแบบ 3D Formula เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันและการใช้ PivotTable Wizard

-การทำ Outline และการหาผลรวมย่อย (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์ผลและสร้างสรุปผลรายงานอย่างรวดเร็ว

-เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Excel ให้เล็กลง และทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น


Sponsored
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

สัมมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยขอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, MS Excel, Advanced Excel, Advance Excel, อบรม Excel, Excel TIPs
หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง
4500บาท
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย สุดยอดเคล็ดลับ “The Cross” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ และจับต้องได้อย
Sponsored
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
3900บาท
กล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method / Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills)
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและป
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
การจัดทำและปรับใช้  Skills Matrix  ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)
3900บาท
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2020
4300บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
เทคนิคการออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานสมัยใหม่ และการกำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายองค์กร
5500บาท
“การออกแบบและสร้างระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม คือ องค์ประกอบด้านการบริการจัดการที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน