หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)

รหัสหลักสูตร: 65505

จำนวนคนดู 901 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ สอดคล้องกับข้อกําหนดสําหรับมาตรฐานคุณภาพและการนําระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติามข้อกําหนดที่ถูกแสดงไว้ใน ISO9001:2015 ที่มีโดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสําคัญใน การนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน 


การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากร ผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมฯ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล


สิ่งที่จะได้รับหลังเข้าสัมมนา

•ผุ้บริหารเข้าใจการทำงานของฝ่าย ตามความต้องการของระบบ ISO9001:2015

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015
 • แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 9001
 • ความสำคัญในการจัดทำระบบ - จะเกิดอะไร หากไม่มีระบบคุณภาพ
 • ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015 ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบ PDCA
 • ข้อ4 บริบทขององค์กร
 • ข้อ 5 ความเป็นผู้นำ
 • ข้อ 6 การวางแผน
 • ข้อ 7 การสนับสนับสนุน
 • ข้อ 8 การดําเนินการ
 • ข้อ9 การประเมินสมรรถนะ
 • ข้อ10 การปรับปรุง
 • workshop


รูปแบบการสัมมนา

•การบรรยาย 40 %

•เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

•การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารระดับสูง - กลาง

•ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO9001 ขององค์กร

•QMR , SMR , EMR


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ISO9001:2005, สัมมนา ISO, อบรม ISO, ISO9001:2005 ข้อกำหนด, ISO9001:2005 Requirement, อบรมข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ