หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)

รหัสหลักสูตร: 65505

จำนวนคนดู 3800 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ สอดคล้องกับข้อกําหนดสําหรับมาตรฐานคุณภาพและการนําระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติามข้อกําหนดที่ถูกแสดงไว้ใน ISO9001:2015 ที่มีโดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสําคัญใน การนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน 


การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากร ผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมฯ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล


สิ่งที่จะได้รับหลังเข้าสัมมนา

•ผุ้บริหารเข้าใจการทำงานของฝ่าย ตามความต้องการของระบบ ISO9001:2015

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015
 • แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 9001
 • ความสำคัญในการจัดทำระบบ - จะเกิดอะไร หากไม่มีระบบคุณภาพ
 • ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015 ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบ PDCA
 • ข้อ4 บริบทขององค์กร
 • ข้อ 5 ความเป็นผู้นำ
 • ข้อ 6 การวางแผน
 • ข้อ 7 การสนับสนับสนุน
 • ข้อ 8 การดําเนินการ
 • ข้อ9 การประเมินสมรรถนะ
 • ข้อ10 การปรับปรุง
 • workshop


รูปแบบการสัมมนา

•การบรรยาย 40 %

•เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

•การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารระดับสูง - กลาง

•ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO9001 ขององค์กร

•QMR , SMR , EMR


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ISO9001:2005, สัมมนา ISO, อบรม ISO, ISO9001:2005 ข้อกำหนด, ISO9001:2005 Requirement, อบรมข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด