หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Communication Skill for Leader )

รหัสหลักสูตร: 67089

จำนวนคนดู 959 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Communication Skill for Leader )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสารเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงานพนักงานคือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่นคือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเองการสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพเมื่อมีมิตรภาพที่ดีก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเราเชื่อถือไว้วางใจเราและเขาจะช่วยเหลือเรา”

     หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดีพูดกันดีๆสัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้นๆหากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวังมีความใส่ใจสนใจงานซึ่งกันและกันสร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดีความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางเทคนิคการสร้างความประทับใจสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง รวมถึงการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน

1.สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you

2.Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน

3.ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

4.Workshop

Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร

1.การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง

2.ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กร

3.เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ การใช้ภาษากายที่เหมาะสม

4.การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น

5.เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน

6.วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด

7.การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

8.เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบการสอนงาน การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และติดตามงาน

9.เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร

Workshop : การปรับคำพูดในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์ในการทำงาน)

Workshop : การสื่อสารสันติ

Module # 3 พลังของคำถามเพื่อนำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

1.การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก Follow Model

-Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น

-Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด

-Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง

-Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร

-Outlook มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง

-Way forward มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร

Workshop : ฝึกการตั้งคำถามที่ทรงพลัง

-Practice : (คู่) ฝึกการโค้ช Follow Model

2.สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

3.การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Communication Skill for Leader )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Communication Skill for Leader, DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง, การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้, Outlook มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง, Way forward มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด