เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ( JOB HAZARD ANALYSIS; JHA )

รหัสหลักสูตร: 66436

จำนวนคนดู 278 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ( JOB HAZARD ANALYSIS; JHA )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การดูแลความปลอดภัยที่ดีที่สุดทางหนึ่ง ก็คือการป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้าง ซึ่งโดยปกติกฎหมายได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจ้าง แต่หากลูกจ้างไม่สามารถทราบถึงอันตรายได้ด้วยตัวเองแล้วนั้น นายจ้างก็อาจไม่สามารถป้องกันอันตรายลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่หากลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเองสามารถทราบได้ถึง “Hazard” หรือ ”อันตราย” ในงานที่ทำ หรือการทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งแวดล้อม หรือวิธีการทำงานก่อนที่จะปฏิบัติงาน จะสามารถกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายดังกล่าวได้ก่อน ย่อมสามารถลดโอกาสและความรุนแรงจากการประสบอันตรายของพนักงานได้

     จากเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดอบรม จึงจัดทำหลักสูตรการอบรมหลักสูตร ”การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน (Job Hazard Analysis; JHA)” เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้สำหรับวิเคราะห์งานของสถานประกอบกิจการเพื่อค้นหาอันตรายและกำหนดมาตรการทำงานที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและคนรอบข้างออกมา เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการทำงาน เพื่อพัฒนาการบริหารความปลอดภัยขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักความปลอดภัยในการทำงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและวิเคราะห์อันตรายที่อยู่หน้างานได้มากขึ้น
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดมาตรการการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ ข้อบังคับ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยของสถานประกอบกิจการได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1.  ทฤษฎีความปลอดภัยในการทำงาน
   2.  อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
   3.  การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน
   4.  การนำไปใช้เพื่อปฏิบัติได้ที่หน้างาน    
กำหนดการ
•    08.45 - 09.00       น.    ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
•    09.00 - 10.30       น.    ทฤษฎีความปลอดภัยในการทำงาน
•    10.30 - 10.45       น.    พักเบรก
•    10.45 - 12.00       น.     อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
•    12.00 - 13.00       น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
•    13.00 - 14.30       น.    เทคนิคการวิเคราะห์ JHA
•    14.30 - 14.45       น.    พักเบรก
•    14.45 - 15.30       น.    ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ JHA
•    15.45 – 16.00      น.    ทำแบบทดสอบหลังอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ลูกจ้างระดับหัวหน้างานและปฏิบัติงานทุกคน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ( JOB HAZARD ANALYSIS; JHA )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน, JOB HAZARD ANALYSIS; JHA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด