เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

จำนวนคนดู 711 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค


เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …

 • วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
 • วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
 • วิธีการเชื่องโยง KPI ตั้งแต่ ผู้จัดการ ลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
 • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPI ข้อนี้จึง … ผ่าน”
 • วิธีการนำเสนอ KPI ให้กระชับ เข้าใจง่าย ใน “1 หน้า”
 • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ เพื่อป้องกันปัญหา
 • วิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการจ่ายโบนัส, ปรับเงินเดือน, จ่าย Incentive, ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน, วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง
 • KPI ของบริษัท
 • KPI ของแต่ละหน่วยงาน
 • KPI ของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง
 • โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 • JD (Job Description) 
 • เป้าหมายของบริษัท 
 • Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ 
9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท พร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง
11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 
 • การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
 • การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว  
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน 
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การเลื่อนตำแหน่ง
Sponsored
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kpi, okr, ปรับเงินเดิน, ประเมินผลงาน, โบนัส, วัดผลงาน