ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

จำนวนคนดู 266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค


เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …

 • วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
 • วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
 • วิธีการเชื่องโยง KPI ตั้งแต่ ผู้จัดการ ลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
 • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPI ข้อนี้จึง … ผ่าน”
 • วิธีการนำเสนอ KPI ให้กระชับ เข้าใจง่าย ใน “1 หน้า”
 • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ เพื่อป้องกันปัญหา
 • วิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการจ่ายโบนัส, ปรับเงินเดือน, จ่าย Incentive, ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน, วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง
 • KPI ของบริษัท
 • KPI ของแต่ละหน่วยงาน
 • KPI ของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง
 • โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 • JD (Job Description) 
 • เป้าหมายของบริษัท 
 • Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ 
9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท พร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง
11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 
 • การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
 • การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว  
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน 
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การเลื่อนตำแหน่ง
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kpi, okr, ปรับเงินเดิน, ประเมินผลงาน, โบนัส, วัดผลงาน
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
3900บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 17 มกราคม 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน Coaching & Planning
4922บาท
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญ ตลอดจนผลที่จะได้รับจากการสอนงานและให้ข้อแนะนําในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
เจาะลึก INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประทศ)
3900บาท
The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)