registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

จำนวนคนดู 169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค


เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …

 • วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
 • วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
 • วิธีการเชื่องโยง KPI ตั้งแต่ ผู้จัดการ ลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
 • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPI ข้อนี้จึง … ผ่าน”
 • วิธีการนำเสนอ KPI ให้กระชับ เข้าใจง่าย ใน “1 หน้า”
 • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ เพื่อป้องกันปัญหา
 • วิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการจ่ายโบนัส, ปรับเงินเดือน, จ่าย Incentive, ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน, วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง
 • KPI ของบริษัท
 • KPI ของแต่ละหน่วยงาน
 • KPI ของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง
 • โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 • JD (Job Description) 
 • เป้าหมายของบริษัท 
 • Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ 
9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท พร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง
11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 
 • การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
 • การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว  
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน 
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การเลื่อนตำแหน่ง
Sponsored
เทคนิคการประเมินผลงาน ยุค Disruptive World

1 วันรู้ครบจบทุกขั้นตอนการประเมินผลงานพร้อมรับไฟล์แบบประเมินผลงาน , สรุปผลการประเมิน (แบบระฆังคว่ำ) ที่มีสูตร สามารถนำไปใช้ปรับได้เลยประโยชน์ที่ได้รับวิเคราะห์ผลการประเมินอย่างไร เพื่อสะท้อนศักยภาพ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kpi, okr, ปรับเงินเดิน, ประเมินผลงาน, โบนัส, วัดผลงาน
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง อบรม การประยุกต์ISO 9001:2015 ก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา อยากรุ่ง มุ่งมานี่
การฝึกปฎิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10x
2000บาท
ยอมรับและมีการนำไปใช้ในหลากหลายธุรกิจและองค์กรชั้นนำยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3900บาท
เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น เพื่อให้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดต่อหน้าชุมชน
Sponsored
เทคนิคการประเมินผลงาน ยุค Disruptive World
3400บาท
1 วันรู้ครบจบทุกขั้นตอนการประเมินผลงาน พร้อมรับไฟล์แบบประเมินผลงาน , สรุปผลการประเมิน (แบบระฆังคว่ำ) ที่มีสูตร สามารถนำไปใช้ปรับได้เลย
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล