registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131

จำนวนคนดู 22 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562

เวลา 08:30 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 3 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 23 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131

รุ่นที่ 52, วันศุกร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อบรม 3 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) พร้อมหนังสือประกอบการอบรม / บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน เครื่องดื่มกาแฟ / โอวัลติน บริการตลอดงาน

รายละเอียด

“สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ”

กลุ่มผู้สนใจ : อาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน​

มีสิทธิ์สอบ

ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ

การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)

ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง

การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ

เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ

เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร

การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์

วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม

* หมายเหตุ : หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

รายละเอียดการสมัครสมาชิก / ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* ขั้นตอนการอนุมัติการสมัครสมาชิก บัตรตัวแทนนายหน้า ที่รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

การสอบบัตรตัวแทนนายหน้า เพื่อทำให้คุณน่าเชื่อถือ ในอาชีพนายหน้าอสังหาฯ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด

* ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ค่าคู่มือสอบ 100 บาท

ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

ค่าสายคล้องคอ 100 บาท

รวมทั้งหมด 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

* ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 2,000 บาท

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ค่าคู่มือสอบ 100 บาท

ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท

ค่าสายคล้องคอ 100 บาท

รวมทั้งหมด 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

** สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รับรอง

กำหนดการอบรมรอบถัดไป

รุ่นที่ 53 วันศุกร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รุ่นที่ 54 วันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

รุ่นที่ 55 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 56 วันศุกร์ที่ 25 - 27 กันยายน 2563

รุ่นที่ 57 วันศุกร์ที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563

[Tag] : สอบบัตรหน้านาย , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วิชาชีพ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ , นายหน้าอสังหา , นายหน้าสมัครเล่น , นายหน้ามืออาชีพ , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนายหน้า , ใบอนุญาต , นายหน้า , สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


วิทยากร

คุณ โสภณ พรโชคชัย

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย


Mr. David Dennisson ( David)

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง)

Senior Vice President, Franchise Department Century 21 (Thailand)


อ.กัญญมล แก้วพิศดาร (กัญญมล)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริการ, ฝ่ายบุคคล)

นายหน้าอิสระ ประสบการณ์เป็นนายหน้ามากกว่า 30 ปี


อ.ปัทมา จันทรานุกูล (ปัทมา )

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส


รณิดา พูลเอี่ยม

อสังหาริมทรัพย์ (นายหน้าอสังหาริมทรัพย์)

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย และการตลาดในธุรกิจตัวแทนขายอสังริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี

สถานที่จัดงาน

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เขตยานนาวา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 8,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณเล็ก สัญชัย
เบอร์โทรศัพท์ :022952294

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: สอบบัตรหน้านาย, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วิชาชีพ, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าอสังหา, สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนายหน้า
สัมมนาแนะนำอาชีพนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX แบรนด์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้สำหรับ ชี้แนะ แนะนำแนวทาง ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จกับอาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์กับแบรนด์ RE/MAX แบรนด์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
สัมมนาเจาะลึก: ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี ธอส
2900บาท
สัมมนาเจาะลึก: ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี ธอส แนวทางการพิจารณาทรัพย์ เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย กำไรดีกว่าฝากเงิน !! ขั้นตอนการเลือกและตัดสินใจลงทุนในทรัพย์รอการขาย สัมมนาเจาะลึก “การลงทุนในทรัพย์บังคับดี” จาก AREA มีแนวทางการพิจารณา
รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)
24000บาท
รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100) รายละเอียด พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู
เคล็ดลับ!! การทำธุรกิจแฟรนไชส์สังหาฯ อย่างไรให้สำเร็จ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนา "เคล็ดลับ!! การทำธุรกิจแฟรนไชส์สังหาฯ อย่างไรให้สำเร็จ" เป็นการสัมมนาปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจ แฟรนไชส์อสังหาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย ERA Thailand ผู้อยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์สังหาฯนี้มามากกว่า 27 ปี และมีตัวแทนขายมากกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน
12000บาท
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน รายละเอียด "อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน" เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประส
อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฟรี! เพียง2วันเท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันฝึกและสอนวิชาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดคอร์สฟรี (100%) ให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความรู้ระดับพื้นฐาน
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ RE163 ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์
12000บาท
สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
Future-Proof The UK Property Investment
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เจาะลึกการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใน UK Property กว่า 10 โครงการมีจำนวนห้องมากกว่า 1,000 ยูนิต