หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

รหัสหลักสูตร: 66035

จำนวนคนดู 3276 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

       การจัดการความไม่พอใจของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในธุรกิจบริการยุคปัจจุบัน เพราะการแสดงความคิดเห็นของลูกค้านั้น โดยเฉพาะการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นสิ่งที่ควรระวังยิ่ง ไม่ควรให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งการรับมือกับการคอมเพลนหรือการร้องเรียนของลูกค้านั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง ที่ทุกองค์กรควรพัฒนาให้พนักงาน
มีองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจในฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

           ดังนั้นหากธุรกิจใดที่พบว่ามีลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของพวกเขา อันดับแรกควรมีการรับรู้และการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
การบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมา เพื่อใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการจัดการกับการร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีระบบ
เนื่องจากแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มันอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการแก้ไขอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะให้กับแผนกดูแลลูกค้าหรือทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับ
การร้องเรียนนั้น อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการจัดการกับการร้องเรียนของลูกค้านั้นอาจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและ
รักษาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืนและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงสำหรับธุรกิจในระยะยาว


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ ตะหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้และสามารถจัดการ การและแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า ได้อย่างเป็นระบบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ ทักษะการสื่อสารกับลูกค้าและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

ช่วงที่ 1: บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีของนักบริการเพื่อลดการร้องเรียน

 • การสร้างทัศนคติบวกและความเข้าใจ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
 • การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา
 • การสร้างความเชื่อมั่นและความนับถือ
 • การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้าที่ดี

ความรู้เกี่ยวการบริการ

 • ความหมายใหม่ในการบริการยุค2024
 • ขั้นต่าง กับการบริการที่แตกต่างอย่างโดดเด่น
 • จุดความพึงพอใจของลูกค้า

ช่วงที่ 2: พฤติกรรมการแสดงออกของลูกค้าที่คาดหวังต่อการบริการ

 • การทำความเข้าใจเรื่อง Emotional Intelligence (EQ) ของลูกค้า
 • การตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
 • การสร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • การเสนอความช่วยเหลือ
 • การจัดการกับความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน

ช่วงที่ 3: เทคนิคการแก้ไขปัญหาและจัดการการร้องเรียนอย่างมีระบบ

 • จิตวิทยาการสร้างบรรยากาศการฟังลูกค้า
 • การใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และการตรวจสอบปัญหา
 • การกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อถือได้
 • การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • การสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการการร้องเรียนของลูกค้า

การวิเคราะห์และประเมินผลการแก้ไขปัญหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการร้องเรียน

 • ความหมายของปัญหาและการร้องเรียนเชิงลึก
 • ทฤษฎีเส้นขนานสู่ความต้องการและความไม่พอใจ(GAP)

ช่วงที่4 การติดตามผล ความพึงพอใจของลูกค้า

 • การสำรวจความพึงพอใจหลังการแก้ไข: การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังการแก้ไขปัญหา
 • การเก็บข้อมูลหลังแก้ไข: การรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
 • การส่งเสริมความพึงพอใจ: การสนับสนุนและเสนอข้อเสนอพิเศษเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • การปรับปรุงบริการ: การใช้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อปรับปรุงบริการในอนาคต

กิจกรรมถามตอบ

สรุปเนื้อหาโดยรวม

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานบริการหน้าจุดบริการชำระเงิน และพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานทุกภาคส่วนที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
 • หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบริการหรือรับข้อร้องเรียนโดยตรง
 • ผู้ที่สนใจจะนำไปเพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 4 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา, การสร้างทัศนคติบวก, จิตวิทยาการสร้างบรรยากาศการฟังลูกค้า, การร้องเรียนเชิงลึก, การร้องเรียน, ความรู้สึกของลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด