เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

จำนวนคนดู 204 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้และ ประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชองการใช้ภาษาน้ำเสียง และ อากัปกิริยาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อ ส่งเสริมทักษะ ตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้ อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 13 ธันวาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

***โปรโมชั่น เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท / เข้า 3 ท่าน ลด 1,000 บาท***

หัวข้อสัมมนา

Module 1 :

1. ความหมายความสําคัญของการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4. วิธีการสังเกตประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7. ลักษณะของภาษาหรือคําวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า และการเลือกคําพูดเชิงบวก

Module 2 :

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญยอมรับและทําความเข้าใจก่อนพูดกับลูกค้า

2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

- การแนะนําตนเอง

- การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ

- การใช้คําพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี

- การตอบสนองต่อความต้องการ

- การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

- การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

- การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

- การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

- จังหวะ น้ําเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

- การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์ สถานการณ์

- การแนะนําผู้ร่วมสนทนา

- การรับมือกับคําตําหนิ

- การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

- การอํานวยความสะดวก

Sponsored
หลักสูตร Professional Conversation Skills ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด2)ความ...

ดูรายละเอียด
ปฏิวัติ Operation ของธุรกิจ Logistics ด้วย Online SOP | พร้อมตัวอย่างการลดชั่วโมงการทำงาน 2,000 ชั่วโมงต่อปีด้วย SOP

เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคนทำธุรกิจอาจจะไม่มีเวลามาทบทวนการ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งานบริการ, บริการลูกค้า, การพูดกับลูกค้า