ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

จำนวนคนดู 69 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้และ ประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชองการใช้ภาษาน้ำเสียง และ อากัปกิริยาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อ ส่งเสริมทักษะ ตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้ อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 13 ธันวาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

***โปรโมชั่น เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท / เข้า 3 ท่าน ลด 1,000 บาท***

หัวข้อสัมมนา

Module 1 :

1. ความหมายความสําคัญของการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

4. วิธีการสังเกตประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

7. ลักษณะของภาษาหรือคําวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้า และการเลือกคําพูดเชิงบวก

Module 2 :

1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญยอมรับและทําความเข้าใจก่อนพูดกับลูกค้า

2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

- การแนะนําตนเอง

- การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ

- การใช้คําพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี

- การตอบสนองต่อความต้องการ

- การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

- การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า - การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

- การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

- การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

- จังหวะ น้ําเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

- การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์ สถานการณ์

- การแนะนําผู้ร่วมสนทนา

- การรับมือกับคําตําหนิ

- การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

- การอํานวยความสะดวก

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งานบริการ, บริการลูกค้า, การพูดกับลูกค้า
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
3900บาท
เพื่อเรียนรู้และทราบขั้นตอนวิธีการทำงานของผู้ประนอมคดีให้ปัญหานั้นยุติลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกันในชั้นการต่อสู้คดี กระบวนการที่จะทำให้ชนะคดี หรือแพ้คดีก็จะได้ทราบและเพิ่มประสบการณ์
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 11  “Inventory Management for SMEs”
3900บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม หรือสินค้าขายดีไม่มีสินค้าขาย ขายดิบขายดีแต่เงินไม่รู้ไปอยู่ไหน ถ้าท่านเจอปัญหาเหล่านี้หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านครับ
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory Skill)
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวผู้นำอย่างแท้จริง