การบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( TQM:Total Quality Management )

รหัสหลักสูตร: 66529

จำนวนคนดู 864 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( TQM:Total Quality Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคของการแข่งขันดิจิทัล ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากองค์กรใดนิ่งเฉย ใช้การบริหารแบบเดิม เดิม ในขณะที่คู่แข่งชั้นนำ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกกระบวนการ ทำให้การทำงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง   บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง เหนือคู่แข่งขัน   การเปลี่ยนแปลง พัฒนาที่ประสบความสำเร็จ วิธีหนึ่ง คือการนำ ระบบบริหารคุณภาพ การทำงานทุกกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่เรียกว่า  TQM:Total Quality  Management มาใช้ในองค์กร
โดยการทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความพร้อม และมุ่งมั่น ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แรงผลักดันเบื้องต้น ต้องมาจาก ผู้บริหาร  หัวหน้า และพนักงาน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
สิ่งที่จะได้รับ
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจ TQM คืออะไร ทำอย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?
   2.  ความมุ่งมั่นพัฒนา ความเป็นเลิศ และ องค์ประกอบของความสำเร็จ
   3.  คุณภาพการทำงาน  ประสิทธิภาพการผลิต การบริการ ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
การอบรม
       -  บรรยาย และเชิงปฏิบัติ  พร้อม Case ตัวอย่าง
 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
เวลา 09.00 - 16.00 น.
    1.  TQM คืออะไร?
    2.  TQM มุ่งพัฒนา เพื่อความเป็นเลิศ ด้านอะไรบ้าง
    3.  องค์ประกอบของความสำเร็จ
    4.  TQM House
             -  แนวคิด(Concepts)
                    *Procees
                    *Standard
                    *Market-In
                    *P D C A
             -  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ(Vehicles)
                    *Policy Management , Policy Deployment
                    *Daily Management
             -  Bottom-Up Activity: 5S, KYT , Kaizen , QCC
    5.  เครื่องมือ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา(Tools)
             -  Problem Solving
             -  QC 7 Tools
             -  FMEA:Failure Mode Effect Analysis
             -  Why Why Analysis.
    6.  ขั้นตอนดำเนินการ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  ฝ่ายพัฒนาระบบ
2.  ผู้บริหาร  วิศวกร  หัวหน้า พนักงานระดับผู้นำ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( TQM:Total Quality Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม, TQM:Total Quality Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต