บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y Unlocking Gen Y

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y จะทำให้ผู้อบรม

 

  1.  เข้าใจคนแต่ละแบบว่ามีจุดเด่นลักษณะอย่างไร
  2.   สามารถปรับตัวในการสื่อสารและการทำงานเข้ากับคนแต่ละประเภทได้
  3.   เปิดใจและยอมรับความแตกต่างของบุคลิกภาพแต่ละแบบ คนแต่ละ Gen
  4.   รู้เทคนิคการเข้าหา สไตล์แต่ละแบบ รวมถึงทำงานกับคนต่าง Gen ได้
  5.   อ่านคนอื่นเป็นว่าเขาชอบ ไม่ชอบอะไร
  6.   รู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคนแต่ละ Gen ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  7.   สานสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

เข้าใจตนเองว่าฉันคือใคร

oรู้และเข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนต่างเจนเนอเนชั่น

oสำรวจตนเองเพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่

oแรงจูงใจของคนแต่ละ Gen

oเข้าใจปัจจัยที่ดึงดูดและรักษาแต่ละ Gen ในองค์กร

oการบริหารช่องว่างระหว่างคนในแต่ละ Gen(Generation Gap)

oWorkshop: ทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักตนเอง

oActivity I: หาคนรู้ใจ

สไตล์การทำงานที่ต่างกัน

oลักษณะของคน 4 ประเภท

oข้อดีและข้อเสียของคนแต่ละแบบ

oเรียนรู้พฤติกรรมความแตกต่างของคนด้วยหลัก DISC

oสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบด้วยหลัก DISC เพื่อการประสานงานด้วยความเข้าใจ

oปรับตัวเข้าหาหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

oWorkshop: ส่องกระจกดูเงา

อ่านคนอื่นให้เป็น

oเทคนิคอ่านคนและวิธีรับมือกับคนแต่ละแบบ

oบริหารคนแต่ละGen ให้ได้ทั้งใจและงานด้วยเทคนิคการโค้ช

oเทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษาคนทำงานรุ่นใหม่

oหลักคิดการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นด้วยหลัก DISC เพื่อปรับตัวเข้าหากัน

oWorkshop: คนประเภทไหนที่เรารู้สึกทำงานด้วยยาก

oActivity II: The Voice

สื่อสารให้เป็น

oเรียนรู้ปัญหาของการสื่อสารประสานงาน วิธีแก้ไขเพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง Gen ในองค์กร

oสร้างมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นผ่านคำพูดและภาษากายเพื่อให้เกิดความรักกันในองค์กร

oActivity III: Thank you friendsต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y, ปรับตัวให้เข้ากับคน Gen y, Gen y, Unlocking Gen Y, เครื่องมือในการบริหารคนแต่ละ Gen, o แรงจูงใจของคนแต่ละ Gen

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด