ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change

จำนวนคนดู 104 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 20 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 183 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 1 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 286 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ผู้อบรม

 

  •   รู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ดี โดยเฉพาะการวางแผน สั่งงาน มอบหมายงานรวมถึงติดตามงาน
  •   เพื่อฝึกทักษะการให้ feedback แก่ลูกน้อง
  •   เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการบริหารงานคู่กับบริหารคน
  •   กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเป็นที่รักของลูกน้องด้วยความมั่นใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร


ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามผลให้ได้ดี

oขั้นตอนการสั่งงาน(Directing)และมอบหมายงาน(Delegation) ให้ได้ผลดี

oเทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

oการเลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง

oกลยุทธ์การจูงใจให้ลูกน้องอยากทำงาน

Workshop & Brainstorm: ฝึกมอบหมายงานและติดตามผล

oActivity II: ช่วยกันทำ

เทคนิคการให้ Feedback

oการให้และรับ Feedback

oหลักการ FISHs Principle

oเทคนิคแซนด์วิช (Sandwich Technique) ในการให้ Feedback

oตัวอย่างการให้ Feedback ด้วยเทคนิคแซนด์วิช

oเทคนิคแคร์ (CARE) ในการรับ Feedback

oWorkshop: ฝึกให้และรับ feedback

ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

oสื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน

oทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่นในทีม

oทักษะการทำงานเป็นทีม

oการแก้ปัญหาและตัดสินใจ


Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน Soft Skill การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการคิดต่างๆ กระตุ้นทีมขาย การบริการ การพัฒนาตนเอง รวมถึงบุคลิกภาพ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 10 เมษายน 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง, Developing Leadership Skills and Change, ทักษะหัวหน้างาน, ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, Leadership, supervisor
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
3900บาท
ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได
จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
3900บาท
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4922บาท
เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของความคิดเพื่อนำไปสู่รูปแบบการคิด อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
Warehousing in Practice  Module 1 : งานคลังสินค้า (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
งานคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ปร
ทักษะการนำเสนอให้ตรงประเด็นและโดนใจด้วยเทคนิค S.M.Art Pitch & Story Telling รุ่นที่ 2
4,800บาท
หลักสูตรที่ได้รวมรวบหลักการและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอให้กระชับ ตรงประเด็น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความถนัดของแต่ละคน
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
3,300บาท
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้าและเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงานแต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ