การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change

จำนวนคนดู 249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 82 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 1 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 185 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ผู้อบรม

 

  •   รู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ดี โดยเฉพาะการวางแผน สั่งงาน มอบหมายงานรวมถึงติดตามงาน
  •   เพื่อฝึกทักษะการให้ feedback แก่ลูกน้อง
  •   เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการบริหารงานคู่กับบริหารคน
  •   กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเป็นที่รักของลูกน้องด้วยความมั่นใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร


ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามผลให้ได้ดี

oขั้นตอนการสั่งงาน(Directing)และมอบหมายงาน(Delegation) ให้ได้ผลดี

oเทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

oการเลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง

oกลยุทธ์การจูงใจให้ลูกน้องอยากทำงาน

Workshop & Brainstorm: ฝึกมอบหมายงานและติดตามผล

oActivity II: ช่วยกันทำ

เทคนิคการให้ Feedback

oการให้และรับ Feedback

oหลักการ FISHs Principle

oเทคนิคแซนด์วิช (Sandwich Technique) ในการให้ Feedback

oตัวอย่างการให้ Feedback ด้วยเทคนิคแซนด์วิช

oเทคนิคแคร์ (CARE) ในการรับ Feedback

oWorkshop: ฝึกให้และรับ feedback

ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

oสื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน

oทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่นในทีม

oทักษะการทำงานเป็นทีม

oการแก้ปัญหาและตัดสินใจ


วิทยากร

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน Soft Skill การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการคิดต่างๆ กระตุ้นทีมขาย การบริการ การพัฒนาตนเอง รวมถึงบุคลิกภาพ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 10 เมษายน 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง, Developing Leadership Skills and Change, ทักษะหัวหน้างาน, ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, Leadership, supervisor

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)