การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง Developing Leadership Skills and Change

จำนวนคนดู 831 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ผู้อบรม

 

  •   รู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ดี โดยเฉพาะการวางแผน สั่งงาน มอบหมายงานรวมถึงติดตามงาน
  •   เพื่อฝึกทักษะการให้ feedback แก่ลูกน้อง
  •   เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการบริหารงานคู่กับบริหารคน
  •   กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเป็นที่รักของลูกน้องด้วยความมั่นใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร


ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามผลให้ได้ดี

oขั้นตอนการสั่งงาน(Directing)และมอบหมายงาน(Delegation) ให้ได้ผลดี

oเทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

oการเลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง

oกลยุทธ์การจูงใจให้ลูกน้องอยากทำงาน

Workshop & Brainstorm: ฝึกมอบหมายงานและติดตามผล

oActivity II: ช่วยกันทำ

เทคนิคการให้ Feedback

oการให้และรับ Feedback

oหลักการ FISHs Principle

oเทคนิคแซนด์วิช (Sandwich Technique) ในการให้ Feedback

oตัวอย่างการให้ Feedback ด้วยเทคนิคแซนด์วิช

oเทคนิคแคร์ (CARE) ในการรับ Feedback

oWorkshop: ฝึกให้และรับ feedback

ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

oสื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน

oทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่นในทีม

oทักษะการทำงานเป็นทีม

oการแก้ปัญหาและตัดสินใจ


Sponsored
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดส...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง, Developing Leadership Skills and Change, ทักษะหัวหน้างาน, ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, Leadership, supervisor