ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน Excellent Logistics Improvement by Lean

จำนวนคนดู 36 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน Excellent Logistics Improvement by Lean
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 26 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ที่เน้นในการบริหารและวางแผนในการ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และส่งมอบสินค้าและบริการ โดยเน้นไปที่มุมมองแบบองค์รวม (Holistic View) ภายใต้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่รับรู้และควบคุมได้ ย่อมเป็นเป้าหมายของทุกองค์กร แต่ด้วยองค์ประกอบของโลจิสติกส์เองที่มีความหลักหลาย ผสมผสานในหลายๆกระบวนการเพื่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่า (Value) ที่เป็นที่ต้องการแก่ลูกค้า ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำได้ยาก เครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่สามารถนำมาสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงด้านโลจิสติกส์ให้สู่ความเป็นเลิศได้อย่างลงตัว นั่นคือ Lean Management 


Lean Management เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นการผสมผสานในมิติของ Value, Waste, Flow, Process, Resource และ Visibility ที่เป็นการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกกระบวนการสามารถนำทรัพยากรเท่าที่จำเป็น มาขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบ Value แก่ลูกค้า โดยมีความสูญเสีย สูญเปล่า ให้น้อยที่สุด อันจะทำให้ต้นทุนทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่ต่ำลง และยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการในการผสมผสานการจัดการ Logistics & Lean Management เข้ากับการบริหารงานในทุกองค์กร อันจะทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำไปพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรในภาพรวม (Holistic) เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรวดเร็ว แม่นยำ ตรงเวลา ด้วยต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและต่ำ


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดประกอบการบรรยาย

Logistics & Lean Management หลักการบริหารร่วมกันที่ต้องเข้าใจกันก่อน ในเรื่องของ การส่งมอบคุณค่าที่ไหลลื่น (Value, Flow and Deliver)

Business Process Model แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะหลักพื้นฐาน Business Workflow

Lean Management หลักการบริหารที่เน้นกระบวนการไหลของ Value ที่มุ่งไปที่การจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า มุ่งกำจัดและจำกัดความสูญเสีย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง

Cost Evaluation & Control หัวใจร่วมกันระหว่าง Logistics และ Lean ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และวางแผนในทุกกระบวนการ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุง

Maximize Pull และ Minimize Push ผสมผสานเพื่อ Value, Cost และ Response Time เพื่อ Optimize Customer Satisfaction

Apply Lean Management to Logistics Process หลักการและวิธีการนำ Lean ไปประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ อย่างลงตัวและได้ผลเชิงประจักษ

Logistics Process – Value & Non-Value Activity กลวิธีในการปรับเปลี่ยน ผนวกรวม ยกเลิก กระบวนการหรือกิจกรรมทางโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยทรัพยากรที่ต่ำและเหมาะสมที่สุด

Just In Time Inventory การจัดการควบคุมปริมาณและการส่งมอบสต๊อกสินค้า เพื่อการผลิต/เพื่อการจำหน่าย/เพื่อการซ่อมบำรุง หัวใจของการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีผลไปทุกกระบวนการ

Case Study and Best Practice of Lean Logistics กรณีตัวอย่าง และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการผสมผสาน Logistics & Lean เช่น กระบวนการ Distribution, Order Processing, Transport เป็นต้น

Quick Response เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่เน้นในด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการที่ตอบสนองทั้งในเรื่องปกติและเรื่องเร่งด่วน

 Caution and Warning to Apply Lean & Logistics ข้อควรระวังในการนำ Lean ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโลจิสติกส์ (Logistics Process & Activity)

 บรรยายโดย ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

สำหรับองค์กร (คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 4000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวันบุฟเฟต์  เครื่องดื่ม 2 เบรค 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน Excellent Logistics Improvement by Lean
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน, Excellent Logistics Improvement by Lean
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018
5800บาท
ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ย
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
3900บาท
การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON-HR)
3900บาท
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยงาน
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
3900บาท
เปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016
6000บาท
Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016 !!! QP จัดให้ตามคำเรียกร้อง อยากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแบบมืออาชีพ รีบมาเรียนกับเราซิคะ
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม