โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 23

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้พัฒนาให้มีความสามารถในการประมวลผลด้วยชุดคําสั่งพิเศษ เช่น คําสั่งการคํานวณทางคณิตศาสตร์คําสั่งการเคลื่อนย้ายข้อมูล เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยทําให้นํามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนและเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในขั้นสูงโดยใช้ซอฟต์แวร์ GX Works3 (Mitsubishi PLC) และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PLC ด้วยซอฟต์แวร์ GX Works3 ในขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคําสั่งในระดับสูง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานบน PLC ได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝีกอบรม

- การใช้งานชุดคําสั่งการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data Transfer Instructions)

- การใช้งานชุดคําสั่งแปลงเลข BCD เป็นเลขฐานสอง (BCD-BIN Conversion Instructions)

- การใช้งาน File Register

- การใช้งานชุดคําสั่งทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation Instructions)

- การใช้งาน (Floating Decimal Point)

- คําสั่ง Logical Operation Instructions

- Clock Instructions

- การตรวจสอบ ERROR ที่ เกิดขึ้นกับ PLC (PLC Diagnostics Function)

- การเขียนโปรแกรมด้วย SFC (Sequential Function Chart)

- การใช้งานโมดูลแบบพิเศษ (Special Function Module)

- การใช้งานโมดูล Analog I/O

Sponsored
เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)-----------------------------...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

บทนำ กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการท...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม