หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จ

จำนวนคนดู 196 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

            ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัทหรือองค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง สื่อสารอย่างขอไปที ลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสาร เนื่องจาก “การสื่อสารอย่างประทับใจ คือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก

     องค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการสร้างทีมงาน

     ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. กรอบแนวคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.1 มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

 1.2 ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

 1.3 ปัญหาของการสื่อสาร

2. สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและเกิดการร่วมมือ

 2.1 องค์ประกอบการสื่อสาร

 2.2 แนวทาง หรือ รูปแบบการสื่อสารอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. สิ่งที่ต้องเตือนตัวเองเสมอในการสื่อสาร

 3.1 สื่อสาร ไม่ใช่สั่ง

4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสาร

5. กิจกรรม Workshop ““สื่อสารให้ได้ผลงาน”

6. การใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในที่ทำงานที่แตกต่าง – กุญแจแห่งการสื่อสาร

 6.1 ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น

 6.2 ตัวอย่างคำพูด

7. กรณีศึกษา “การสื่อสารในโลกธุรกิจ”

8. สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง – พูดอย่างไรบนพื้นฐาน Positive Thinking

9. การมุ่งองค์กร แทน ตัวเอง

10. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร

11. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


พิเศษ... สมัครอบรม 3 ท่าน รับฟรีบัตรสมาชิก HIPO ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันที

วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ประสานงาน, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด