มิติใหม่การตรวจวัดงานขึ้นรูปโลหะ ด้วย Optical Scanner 3 มิติ

จำนวนคนดู 166 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญทุกท่านพบกับงาน Metal Forming Knowledge Day 2020 งานสัมมนาระดับโลกที่ส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีด้านกระบวนการวัดให้กับ นักออกแบบแม่พิมพ์, นักออกแบบ Model, ผู้ผลิตแม่พิมพ์, ผู้รับผลิตชิ้นงาน ตลอดจนผู้ที่อยู่ในสายงานการตรวจสอบที่แม่นยำ เพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Optical 3D Metrology

พบกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา (09.00 -16.00)

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.แนะนำเทคโนโลยีการตรวจสอบความแม่นยำด้วยระบบ Optical 3D Metrology กับ GOM 3D Scanner

2.เทคโนโลยีการวัดด้วยกล้องในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

3.การสร้างสภาพจำลองการจับยึดชิ้นงาน เพื่อทดสอบวัดค่าความถูกต้อง ด้วยซอฟต์แวร์ และนำผลการวิเคราะห์ไปปรับแก้ไข

4.วินิจฉัยหาจุดบกพร่องในชิ้นงานโลหะด้วยฟังก์ชั่น Surface Defects

5.การพัฒนาและแนวโน้มทางเทคโนโลยีในงานขึ้นรูปโลหะโดย ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์

6.ตัวอย่างกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยี GOM เพื่อเพิ่มศักยภาพงานขึ้นรูปโลหะ

Sponsored
หลักสูตรอบรม Super Service Excellence

หลักการและเหตุผล        ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างคว...

ดูรายละเอียด
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: 3d scanner, Optical 3D Metrology, GOM Scanner, Metal Forming, Metal Stamping, GOM ATOS Q