“กลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญด้วย Key Account Management”

รหัสหลักสูตร: 64227

จำนวนคนดู 299 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร หากบริหารลูกค้าคนสำคัญไม่เป็น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและที่มาของแนวคิด Key Account Management : KAM

2. ทำไมต้องเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญ

3. ใคร?.. คือ ลูกค้ารายสำคัญและสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

4. การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

     - ใครบ้างที่มีบทบาทในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ

     - บทบาทและหน้าที่ของ Key Account Manager

     - ทีมกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management Team

5. ประโยชน์ของ Key Account Management : KAM ต่อองค์กร

6. กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญ key account management ด้วย Strategy : S-T-A-R Model by Dr.Surachai

     6.1 การค้นหาลูกค้ารายสำคัญด้วยการแบ่งประเภท

          - การสำรวจเชิงปริมาณและมูลค่า

          - การจัดระดับความสำคัญของลูกค้า ด้วยกฎ 20:80

          - Workshop การแบ่งประเภทของลูกค้า

     6.2 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารายสำคัญ

          - การวิเคราะห์ลูกค้าตามแนวคิดการตลาด (Customer marketing concept)

          - การทำแผนภาพสำรวจเส้นทางของลูกค้า Customer Journey เพื่อค้นหา

            ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารายสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

     6.3 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

          - 4 ขั้นตอนในการนำ KAM มาประยุกต์ใช้

          - เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ แผนการตลาดของลูกค้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจของลูกค้า

          - การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)

          - Workshop การจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารลูกค้าให้คงความ Loyalty กับองค์กรตลอดไป

7. การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจากการทำ Key Account Management : KAM

8. การติดตามผลและการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ

9. กรณีศึกษาการรักษาลูกค้ารายสำคัญของบริษัทต่างๆ

     - กรณีศึกษาบริษัทในประเทศไทย

     - กรณีศึกษาบริษัทในต่างประเทศ

10. ถาม-ตอบ

Sponsored
เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)-----------------------------...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดกา...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ยอดขาย, การตลาด, กำไร, ลูกค้า, การขาย, Sale