หลักสูตร Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

•กรอบแนวคิดของ Kaizen

•แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE

•การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน

•เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา

•การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen

•หลักการทำ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน


Sponsored
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2.เพื่อให้ล...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kaizen, ไคเซน, ปรับปรุงงาน, Kaizen for Improvement, แนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen, อบรมการผลิต