การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64432

จำนวนคนดู 255 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

ในสภาวะเศรษฐกิจผกผัน รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการด้านแรงงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณ์การจ้างแรงงานไม่แน่นอน ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ พนักงานหยุดงาน การขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะเฉพาะทางความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยการจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล 

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจการจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดทำแผนฉุกเฉินฝ่ายบุคคล, แผนฉุกเฉิน, ฝ่ายบุคคล, HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด