ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร

จำนวนคนดู 25 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
บทนำ

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย 

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ ของ QMR 

2. เพื่อให้ QMR สามารถดำเนินระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 

3. เพื่อให้ QMR นำพาองค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย 

· QMR คือใคร 

· คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง 

· บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง 

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR 

· การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party 

· การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target 

· การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี 

· การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan 

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual 

· องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้ 

· ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร 

· เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร 

· Workshop #1: อะไรที่ต้องกำหนดไว้ใน Quality Manual 

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit 

· Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่ QMR จะทำการอนุมัติ 

· QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit 

· การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร 

· การปิด CAR/PAR ต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือ QMR จะพิจารณาอย่างไร 

· Workshop #2: หน้าที่หลักของ QMR ในการตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review 

· หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร 

· อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review 

· วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ 

· สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร 

· QMR จะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจาก Top Management 

· Workshop #3: ความรับผิดชอบของ QMR ในการทบทวนฝ่ายบริหาร 

บทที่ 6: QMR เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Certified Body 

· QMR ต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร 

· ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อรับรองระบบ 

· หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified Body 

· หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certified Body ที่ QMR ควรรู้ 

· หากได้รับ CAR/PAR จาก Certified Body, QMR จะต้องทำอย่างไร 

· เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PAR และได้การรับรองระบบ 

· อีกหน้าที่สำคัญของ QMR คือการรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร, QMR, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทา
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)