การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ (Professional Negotiation for Purchasing Job)

รหัสหลักสูตร: 64799

จำนวนคนดู 166 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจ ด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า ”ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือของตัวบุคคล 

และมันจะได้รับการปกป้อง


ดังนั้นการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะหน่วยงานจัดซื้อนั้นทำงานในฐานะเป็นตัวแทนขององค์กร ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ขององค์กรด้วย


แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อ ไม่ได้ต่อรองกับ Supplier เท่านั้น ยังต้องเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกันด้วย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนที่ดี และไม่เกิดข้อขัดแย้งในทำงานร่วมกันด้วย 

(ซึ่งคนในวงการจัดซื้อ คงทราบถึงปัญหานี้ เช่น ปัญหาในการประสานงาน และความผิดพลาดในการจัดหา ฯ)


การเจรจาต่อรอง จึงเรียกได้ว่าเป็นเนื้องานหลักอันหนึ่งของงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อมือใหม่จะกลัวและกังวล ทุกครั้งที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต่อรอง เพราะมีผลประโยชน์ขององค์กรเข้ามาเดิมผัน !


ท่านผู้บริหาร ที่ดูแลหน่วยงานจัดซื้อคงทราบว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถระดับ ที่จะมาเป็นผู้ต่อรองผลประโยนช์ให้กับองค์กรได้นั้น มันไม่ง่ายเลย ถ้าปล่อยให้เรียนรู้กันเอง 

ผู้บริหารก็จะเสียเวลามาก (ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าประชุมทุกครั้ง)


ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ เราจึงได้จัดทำหัวข้อการอบรม เพื่อสร้างทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีชื่อว่า

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ (Professional Negotiation for Purchasing Job)


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ โดยข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :


> เรียนรู้และเข้าใจถึง เหตุผลและความจำเป็นของการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง การใช้เครื่องมือเพื่อการต่อรอง

> เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาเพื่อการเจรจาต่อรอง ด้วยการ Sharing idea & Case study จากผู้อาจารย์สอน

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ เช่น Purchasing Job / Procurement Practice / Quality System (QS / ISO) / 

Tax privilege (BOI) / Import & Export / Logistic (ERP) / Be QMR for ISO system


4 หัวข้อในการอบรม ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


1. หลักการพื้นฐาน เพื่อการเจรจาต่อรอง

1.1 วัตถุประสงค์ ของการเจรจาต่อรอง (Objective)

1.2 แนวคิดในการต่อการเจรจาต่อรอง (Conceptual)

1.3 งานจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง (Purchasing Job & Negotiation)


2. รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

2.1 เพื่อให้เกิดการทำงานที่ดีระหว่างกัน (Co-operation)

2.2 เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมาย (Meet target)

2.3 เพื่อได้ตามข้อเรียกร้อง (Claim for damages)

2.4 เพื่อระงับข้อเรียกร้อง (Claim Stop)


3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อรอง

3.1 ทัศนคติกับการเจรจา (Attitude)

3.2 ข้อมูล และความเข้าใจ (Data & Understanding)

3.3 เครื่องมือในการต่อรอง (Tooling)

3.4 การเตรียมการ (Preparation)

3.5 กลยุทธ์ในการต่อรอง (Strategy)


4. ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง ทั้ง 5 

    EAPMR  (Event Study / Appointment / Preparation / Meeting / Result)


Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
สร้างทีม(ให้)เวิร์ค สยบทุกอุปสรรค

ทีมแบบไหนที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มารีเช็คทีมของคุณ พร้อมเรียนรู้วิธีทำให้ทีมเป็...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งานจัดซื้อ, งานจัดหา, งานจัดจ้าง, เจรจาต่อรอง, Negotiation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด