การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ

รหัสหลักสูตร: 65203

จำนวนคนดู 267 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค ทุกคนคือตัวแทนของบริษัท ถ้าพนักงานมีจิดสำนึกเรื่องการบริการ มีกิริยามารยาทที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น มีการแต่งกายเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทลูกค้าอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร


วัตถุประสงค์   

  1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบริการ ของทีมงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค
  2. เรียนรู้เทคนิคการบริการ - การสื่อสารกับลูกค้า การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค
  3. มีทักษะในการจัดการปัญหา เมื่อติดต่อกับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมหัวข้ออบรมสัมมนา
1 ความสำคัญของพนักงานจัดส่ง ... “พนักงานจัดส่ง คือ ตัวแทนขององค์กร”

2 ทัศนคติ – แนวคิด ในการบริการที่ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง

       การบริการเกี่ยวข้องกับพนักงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค อย่างไร ?

       บริการอย่างไรจึงเรียกว่า มี service mind

       การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี นั้นอย่างไร ?

       วิเคราะห์ความต้องการ - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ

       ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริการอย่างมืออาชีพ

3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกค้า กฎระเบียบของบริษัท

    และ การเตรียมความพร้อมของผู้ขนส่ง-จัดส่งสินค้า เอกสาร วางบิล รับเช็ค

4 พฤติกรรมการบริการ - การสื่อสาร – มารยาทที่ดี ส่งเสริมคุณภาพการบริการของพนักงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค

        *** จะใช้พฤติกรรมของคุณ “สร้าง” หรือ “ทำลาย” การติดต่อ / การบริการ ***

       การบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า

       การสื่อสารและคำพูดที่สร้างความประทับใจ “ให้ได้งานและได้ใจคน”

        ..... ก่อนเข้าพบ – ระหว่างการจัดส่ง วางบิล รับเช็ค – การตรวจสอบ ส่งมอบสินค้า - กล่าวอำลา

       การตอบคำถามและการให้รายละเอียดกับผู้รับบริการ (ลูกค้า)

       บุคลิกภาพ – มารยาท - กริยาท่าทาง อย่างไรสร้างความประทับใจในการจัดส่ง

       มนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพ

5 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหา ก่อนและระหว่างการจัดส่ง

7 ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางป้องกันป้ญหา

8 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเผชิญกับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ในสถานการณ์ต่างๆ

    เช่น ลูกค้าอารมณ์เสีย , มีข้อผิดพลาด , สินค้าไม่ครบ , ส่งของไม่ทัน , เอกสารผิดพลาด , รับเช็คไม่ทัน


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร


อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

Marketing management การบริหารการตลาด , Train the trainer – Singapore People Coach , General Management การบริหาร-จัดการทั่วไป - German Cross Cultural Management การจัดการในวัฒนธรรมผสม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ทีมขนส่ง-จัดส่ง พนักงานจัดส่ง พนักงานส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการขนส่ง, อบรมการจัดส่งสินค้า, อบรมการบริการ, อบรมการวางบิล, อบรมการรับเช็ค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด