สัมมนา Online : แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)

รหัสหลักสูตร: 65215

จำนวนคนดู 65 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นหลักภาษาอังกฤษ และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เน้นสำหรับการเขียนโดยเฉพาะ


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เริ่มสร้างความมั่นใจในการใช้แกรมมาร์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2. ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เคยมีให้แม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

3. ลดความผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษในอีเมลหรืองานเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป

4. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

6. เพิ่มความมั่นใจในการใช้ คำ ประโยค วลี ที่ถูกหลักไวยากรณ์ในการเขียน

7. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. ทบทวนโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ

2. ประเภทต่าง ๆ ของประโยคในการเขียน

3. คำนำหน้านามที่บอกจำนวนและมักใช้ผิดเสมอ เช่น A Few, A Little,

4. การใช้ประโยคที่มีการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่า น้อยกว่า More, Fewer, Less, As…AS…

5. การใช้กลุ่มคำ Adjective ที่มืออาชีพใช้ในงานเขียนกันทั่วโลก เช่น Afraid of, Tired of, Scared of..etc

6. การใช้ Between and Among


วิธีการฝึกอบรม

ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น, Basic English Grammar for Beginners, English Grammar, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด