การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM

รหัสหลักสูตร: 65450

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

            "CRM and CEM"  เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจนหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

            หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าขององค์กร รวมถึงการฝึกปฏิบัติจำลองที่จะนำไปสู่โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. แนวคิดทางการตลาด ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

3. แนวคิดและแบบจำลองการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

4. การออกแบบกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการทำแผนภาพทางการตลาด

5. การประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์

6. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ด้วย CRM และ CEM

7. การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัท กลุ่มผู้ขายสินค้า  กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

8. กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว และการสื่อสารทางการตลาด

9. กรณีศึกษาโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ


วิทยากร

อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

Marketing management การบริหารการตลาด , Train the trainer – Singapore People Coach , General Management การบริหาร-จัดการทั่วไป - German Cross Cultural Management การจัดการในวัฒนธรรมผสม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: CRM, CEM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด