Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

รหัสหลักสูตร: 65690

จำนวนคนดู 2818 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การจะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

     โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีและการเงิน ได้เรียนรู้ถึงงบการเงิน การวิเคราะห์งบ การคิดความคุ้มค่าจุดคุ้มของโครงการต่างๆ เน้นกิจกรรม Workshop


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

   3. สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมเนื้อหาตามหลักสูตร

 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • วงจรการบัญชี สำหรับการเรียนรู้พื้นฐานทางการเงิน
 • โครงสร้างของเงินทุน
 • ประเภทของงบการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
 • การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวดิ่ง
 • การนำการผลการวิเคราะห์งบการเงินมากำหนดกลยุทธ์
 • ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
 • การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ
 • จริยธรรมทางธุรกิจสรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม

     - 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.)

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     - วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

     - Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมFinance for Non-Finance, อบรมสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด