หลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65749

จำนวนคนดู 3025 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จ และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวมขององค์กร คือ การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารและการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

   2. เพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน

   3. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

   4. เพื่อทราบการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

   5. เพื่อจัดทำงบประมาณในองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

  • Module # 1 เรียนรู้ความสำคัญ และประโยชน์ของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

           1.1 การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

           1.2 การวิเคราะห์ SWOT

           1.3 การจัดสรรทรัพยากร

           1.4 การมีส่วนร่วมของพนักงาน

           1.5 ลักษณะของงบประมาณที่ดี

  • Module # 2 เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ

            2.1 ตารางเวลาในการจัดทำ

            2.2 การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

            2.3 เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณ

  • Module # 3 เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

            3.1 การเตรียมการความพร้อม

            3.2 รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

            3.3 แบบฟอร์มที่ใช้

            3.4 ข้อมูลประกอบงบประมาณ

  • Module # 4 เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

            4.1 เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

            4.2 เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

            4.3 เป้าหมายของแผนก

            4.4 ลักษณะของเป้าหมายที่ดี

  • สรุปเนื้อหา ถาม ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณขององค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรม การจัดทำงบประมาณ, อบรม แผนงบประมาณ, อบรม จัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรมขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ, อบรม 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด