ทักษะการบริการให้เป็นเลิศ (Service Mind) Online 3 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร: 65748

จำนวนคนดู 1625 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการบริการให้เป็นเลิศ (Service Mind)  Online 3 ชั่วโมง
รอบที่

1

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     นักธุรกิจและผู้บริหารหลายคนเชื่อว่าการทำงานที่บ้าน (Work From Home) จะกลายเป็นเรื่องปกติหลังการแพร่ระบาดของโรควิด-19 พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนไป แต่สำหรับนักบริการในบางธุรกิจที่ยังต้องให้บริการและการสื่อสารทางโทรศัพท์ ยังต้องเพิ่มทักษะให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และต้องปรับในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

     นักบริการต้องเข้าใจพฤติกรรมในยุค New Normal ที่จะเกิดขึ้นและคงอยู่ในการใช้บริการของธุรกิจในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มทักษะการหาโอกาสทางการขายเพิ่มจากลูกค้าของเราที่ยังคงใช้บริการและสร้างความเป็นมิตรกับกลุ่มลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อ

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการ และความเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า

   2. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ

   3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

    4. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า

   1. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการหลังโควิด-19

   2. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ

   3. เรียนรู้โอกาสทางการขายเพิ่มจากงานบริการของพนักงานบริการ

   4. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

   5. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เข้าไปติดต่อ

   6. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการ การสนทนาทางโทรศัพท์การเข้าพบลูกค้า การอธิบาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน และการตอบคำถามลูกค้า

วิทยากร
ดูประวัติ

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

สำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการบริการให้เป็นเลิศ (Service Mind) Online 3 ชั่วโมง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการบริการให้เป็นเลิศ, Service Mind

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน