การสร้าง Sales Mindset เพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดและการขายในยุควิกฤต (์New Normal Sales Mindset)

รหัสหลักสูตร: 65813

จำนวนคนดู 532 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
          ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้ เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและอบรมความสามารถในการตลาด การขายและบริการกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงาน ซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่

          หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset ในยุค New Normal และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้


วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ
  2. เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน
  4. เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร 

  1. Mindset, Skillset และ Toolset
  2. บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ
  3. Growth Mindset
  4. แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก
  5. วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน
  6. ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

      7.ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ


การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัทและ *Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

      8.การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

      9. Workshop การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขายของทีมขายของท่าน

      10. การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

      11. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

      12. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

      13. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

      14. เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

      15. การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

      16. กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

      17. Workshop 20/80 +90/10

      18. การเพิ่มสถิติการขาย

      19. การขายในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

      20. การทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

      21. แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

      22. หลักการว่ากล่าวและตักเตือน

     23. สรุปถามตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สำหรับองค์กร (การขาย)

กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขาย และการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้าง Sales Mindset, เป้าหมายการตลาดการขายในยุควิกฤต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด