How to Use English for Business

รหัสหลักสูตร: 65833

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
How to Use English for Business
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบันโดยบุคคลากรที่ทำงานในวงการธุรกิจส่วนมากก็พอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษกันมาบ้างแล้ว เพราะต่างก็ได้เรียนมาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษที่เรียนมานั้นยังกระจัดกระจายและไม่ได้ถูกจัดเก็บเข้าสมองอย่างเป็นระบบจึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจได้คล่องแคล่วเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร How to Use English for Business จึงได้รับการคิดค้นขึ้น เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฟื้นฟูสิ่งที่เคยเรียนมา ผ่านทางเครื่องมือในการจัดระบบความคิดและเมื่อองค์ความรู้เดิมถูกจัดระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเอาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในระบบความคิดดังกล่าว จึงทำให้สามารถเข้าถึงวิธีการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในทางธุรกิจได้อย่างง่ายๆ และมีประสิทธิภาพและเมื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆในทางธุรกิจก็ถึงเวลาที่จะนำเอาโครงสร้างประโยคเหล่านั้นมาใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา โดยการฝึกเทคนิคแบบ Multi-Substitution เพื่อทำให้เกิดการพร่างพรูของประโยคอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ รวมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับสำคัญของกุญแจสู่ภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จะเป็นเหมือนการติดปีกให้กับภาษาอังกฤษของผู้เข้าอบรมจนสามารถนำไปใช้ได้ใช้ได้ตามใจคิด ทั้ง Speaking, Listening, Conversation และ Presentation


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงเคล็ดลับซึ่งเป็น “ทางลัด”ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาเคล็ดลับดังกล่าว มาทำเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆแล้วนำเอาไปใช้ในการฝภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจต่อไปอย่างมารู้จบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีสร้างประโยคแบบพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีอธิบายทั้งในส่วนของการขยายข้อเท็จจริง,ในส่วนของบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม,และในส่วนของการแสดงความคิดเห็น
  5. เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักวิธีนำเอาไปต่อยอดเพื่อใช้ในการ Speaking, Listening, Conversation และ Presentation ในเชิงธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย


  1. ทำความรู้จักเคล็ดลับแบบเส้นผมบังภูเขา ซึ่งเป็น “ทางลัด” ไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  2. เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างประโยคภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการพูดและการเขียนและฝึกสร้างประโยคสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติ
  3. เรียนรู้วิธีการอธิบายความคิดเห็นทั้งในส่วนของการอธิบายข้อเท็จจริง,การอธิบายในส่วนของบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม, และการอธิบายในส่วนของการแสดงความคิดเห็น (ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ได้ทั้งในการพูดและการเขียน )
  4. เคล็ดลับการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  5. แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ (สามารถทำได้ผ่านทาง Zoom โดยใช้ Break Out Room) แล้วให้ฝึกฝนการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษจากเทคนิคที่ได้เรียนรู้ผ่านทางการสนทนาและ/หรือการเขียนหลังจากนั้นจึง Present ในกลุ่มใหญ่

วิทยากร

อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, ภาษาอังกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและ Multi-Cultural and Diversity Management

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร How to Use English for Business
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: How to Use English for Business

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด