เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่..

รหัสหลักสูตร: 66505

จำนวนคนดู 1468 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่..
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     รากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซํ้าอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
   1.    สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
   2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
   3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
   4.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
   5.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analy5G & Why Why Analysis isได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
   1.    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “ปัญหาและความผิดปกติและความผิดปกติและความผิดปกติ” เพื่อการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ
              -    ปัญหา สาเหตุ และอาการงานด้านคุณภาพ คืออะไร ?
              -    คุณภาพ คืออะไร ? และมาตรฐานในกระบวนการผลิตคืออะไร ?
              -    การจัดการงานด้านคุณภาพ” คืออะไร ?
              -    สาเหตุ 5 ประการที่ทำให้เกิด “ของเสีย” (Defective of Quality)
   2.    ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงานหรือการผลิต (Muda , Muri , Mura)
   3.    เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
   4.    ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)
              -    Genba : สถานที่จริง
              -    Genbutsu : ของจริง
              -    Genchi : สถานการณ์จริง
5.    การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ
              -    Genri : หลักการ/ทฤษฎี
              -    Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์
6.    การพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีที่สุด
7.    กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
8.    สรุปการเรียนรู้และถามตอบ
ระยะเวลาอบรม
              -    1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.
วิธีการฝึกอบรม
              -    การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
              -    ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
              -    กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
-    ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
-    จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่..
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G, 5G & Why Why Analysis, 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด