เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การสื่อสารที่ดี รู้จักตนเอง เข้าใจอื่น ทำงานเป็นทีม ( SYNERGY YOUR SKILLS & TEAMWORK )

รหัสหลักสูตร: 66156

จำนวนคนดู 560 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การสื่อสารที่ดี รู้จักตนเอง เข้าใจอื่น ทำงานเป็นทีม  ( SYNERGY YOUR SKILLS & TEAMWORK )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

- สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสร้างแนวความคิดในการทำงานเป็นทีม  ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตัวเอง เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจ มีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการทำงาน ปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีม อันจะเป็นหลักการเบื้องต้นต่อการสร้างวัฒนธรรม “การทำงานเป็นทีม” ให้กับองค์กร

   3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนวิธี “ทักษะการทำงานร่วมกัน ด้วยการสื่อสาร การคิด การมีส่วนร่วม จากการรู้จักตนเอง ผู้อื่นและทีม” ภายใต้กฎระเบียบขององค์กร ในการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

        - อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน

        - เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

        - รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2. ทักษะการสื่อสารที่ดีและเพิ่มเทคนิคการพูดและการฟังการทำงานแบบมีส่วนร่วม

        - เทคนิคการติดต่อสื่อสารแบบ ICME : Inform, Control, Motivation, Emotional

        - เทคนิคการตืดต่อสื่อสารแบบโมเดลเครือข่าย อาทิ Circle, Wheel, Chain, The Y

3. ความคาดหวังการคนทำงานรุ่นใหม่ (New Age WORKER) 

        - เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

        - พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงาน

        - มองทะลุความแตกต่างทางบุคลิคภาพ

        - ลดความขัดแย้งของผู้คน เพิ่มผลผลิตในผลงานที่มีอย่าง SMART

        - การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

        - WORKSHOP : ออกแบบกระบวนการของตัวเองด้วยแบบทดสอบต่างๆ วิเคราะห์จุดดี จุดบกพร่องของตนเอง

4. หัวใจสำคัญการทำงานเป็นทีมที่ได้ผลสำเร็จ

        - มี “เป้าหมาย” เดียวกัน

        - กำหนดบทบาท” อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของทั้ง “ผู้นำทีม” และ “ผู้ตาม” เข้าใจตรงกันมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ

        - มีระบบการให้รางวัลค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

        - มี “ทักษะ” ที่จำเป็นในการทำงานเป็นทีม

5. หลักการและแนวคิดการบริหารทีมงาน (Power & Synergy Team)

        - สำรวจแนวความคิดสมาชิกในทีมงาน

        - ปัญหา / อุปสรรค์ของทีมงาน

        - แนวทางการพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค

        - บทบาทสำคัญในการบริหารจัดารทีมงาน

6. การทำงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการประสานพลัง (Participative Workshop)

        - การสื่อสารและนำเสนอให้โดนใจทีมงาน

        - การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง

        - การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์

        - การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช

        - WORKSHOP : สร้างเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเองให้มีเป้าหมาย

7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

        - การบรรยาย     

        - กิจกรรม และเกม      

        - การแสดงออก

        - กลุ่มสัมพันธ์   

        - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารที่ดี รู้จักตนเอง เข้าใจอื่น ทำงานเป็นทีม ( SYNERGY YOUR SKILLS & TEAMWORK )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารที่ดีรู้จักตนเองเข้าใจอื่นทำงานเป็นทีม, SYNERGY YOUR SKILLS & TEAMWORK

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด