หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q ( Increasing Performance with 5Q )

รหัสหลักสูตร: 66182

จำนวนคนดู 1203 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q   ( Increasing Performance with 5Q )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

     การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

     หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วัตถุประสงค์  (Objective )

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

   2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5Q

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   2. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

   3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

   4. หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

   5. เรียนรู้การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

          - IQ (Intelligent Quotient)

          - EQ (Emotional Quotient)

          - MQ (Moral Quotient)

          - SQ (Spiritual Quotient)

          - CQ (Creativity Quotient)

Workshop1 เปิดหู เปิดตา เปิดใจ

Workshop2 ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Workshop3 กิจกรรมทำลายกำแพงพิชิต 5Qรูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  30%

   - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 70%

   - กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ

   - หัวหน้างาน

   - พนักงาน

   - บุคคลทั่วไป


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q ( Increasing Performance with 5Q )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q, Increasing Performance with 5Q, อบรม ออนไลน์, อบรมการทำงาน, อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, อบรม 5Q

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด