การบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร ( Human resource development management )

รหัสหลักสูตร: 66590

จำนวนคนดู 737 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร  ( Human resource development management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรยังต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศ หากมีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย จะส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียค่าปรับและยังมีโทษทางอาญาอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการนำวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเพิ่มความรู้ ความสามารถ และป้องกันองค์กรไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมาย
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การบริหารงานพัฒนาบุคลากร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอนและเข้าใจวิธีการบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   1.  การบรรยาย 40%
   2.  กรณีศึกษา 10%
   3.  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 50%
รายละเอียดการดำเนิน
     -  ( 2 ชั่วโมง )

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. การบริหารด้านพัฒนาบุคลากร
          •  กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
          •  ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
          •  เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง
          •  เทคนิคการตรวจสอบและติดตามผลรับรอง
                  -  การคำนวณจำนวนพนักงาน
                  -  การคำนวณจำนวนเงินสมทบ
                  -  การคำนวณจำนวนเงินเพิ่ม
          •  6 ขั้นตอนการดำเนินการอบรม
                  -  ก่อนอบรม, ขณะอบรม, หลังอบรม
          •  ข้อความระวังและวิธีป้องกันแก้ไข
Workshop1 : เทคนิคการคำนวณเพื่อติดตามผลอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
2.  ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร ( Human resource development management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร, Human resource development management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้