บันทึกสำเร็จ...

วิทยากรมากประสบการณ์  ด้านแม่บ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจท่องเที่ยว เดินทาง ที่พัก โรงแรม)

จำนวนเข้าชม 29994 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาการจัดการงานแม่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Housekeeping Embassy Train Soundusit University

ประสบการณ์

อาชีพ

- ปัจจบันที่ปรึกษาระบบการจัดการรีสอร์ท พิมธาราบีช รีสอร์ท ระยอง

- ที่ปรึกษาการจัดการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท

- ที่ปรึกษาการจัดการงานแม่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท  

รับฝึกสอนอบรมงานแม่บ้านทำความสะอาด

การสอน จะเน้นไปในทาง Green Hotel, Resort หรือ ทางแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำหริฯ ให้ทางแม่บ้านหัดใช้ สารธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพิษกับตัวแม่บ้านเอง และสามารถสร้างงานมีคุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมี ที่รุนแรงในการทำความสะอาด ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ทางโรงแรมประหยัดงบประมาณในการซื้อสารเคมี และเครื่องจักร หรือเครื่องขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ทำความสะอาดได้มาก  

รับฝึกสอนงานแม่บ้าน อบรมแม่บ้านโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือบ้านพักอาศัย ออฟฟิส ห้องผู้บริหาร คอนโดหรือท่านที่ต้องการเรียนงานแม่บ้าน

การฝึกสอนจะเน้นการแก้ปัญหาให้อย่างแท้จริงเน้นการฝึกให้ได้ผลจริง เพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยสอนการตรวจเช็คงานของพนักงาน

เรียนงานแม่บ้าน

การฝึกสอนจะเน้นการแก้ปัญหาให้อย่างแท้จริงเน้นการฝึกให้ได้ผลจริง เพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยสอนการตรวจเช็คงานของพนักงาน   


คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วิทยากรมากประสบการณ์ ด้านแม่บ้าน

  • ทั้งหมด
  • ธุรกิจการบริการ
  • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
  • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ