บันทึกสำเร็จ...

ออย

จันทลักษณ์  สุดสม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจท่องเที่ยว เดินทาง ที่พัก โรงแรม)

จำนวนเข้าชม 23941 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาการจัดการงานแม่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Housekeeping Embassy Train Soundusit University

ประสบการณ์

อาชีพ

- ปัจจบันที่ปรึกษาระบบการจัดการรีสอร์ท พิมธาราบีช รีสอร์ท ระยอง

- ที่ปรึกษาการจัดการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท

- ที่ปรึกษาการจัดการงานแม่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท  

รับฝึกสอนอบรมงานแม่บ้านทำความสะอาด

การสอน จะเน้นไปในทาง Green Hotel, Resort หรือ ทางแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำหริฯ ให้ทางแม่บ้านหัดใช้ สารธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพิษกับตัวแม่บ้านเอง และสามารถสร้างงานมีคุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมี ที่รุนแรงในการทำความสะอาด ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ทางโรงแรมประหยัดงบประมาณในการซื้อสารเคมี และเครื่องจักร หรือเครื่องขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ทำความสะอาดได้มาก  

รับฝึกสอนงานแม่บ้าน อบรมแม่บ้านโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือบ้านพักอาศัย ออฟฟิส ห้องผู้บริหาร คอนโดหรือท่านที่ต้องการเรียนงานแม่บ้าน

การฝึกสอนจะเน้นการแก้ปัญหาให้อย่างแท้จริงเน้นการฝึกให้ได้ผลจริง เพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยสอนการตรวจเช็คงานของพนักงาน

เรียนงานแม่บ้าน

การฝึกสอนจะเน้นการแก้ปัญหาให้อย่างแท้จริงเน้นการฝึกให้ได้ผลจริง เพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยสอนการตรวจเช็คงานของพนักงาน   


Sponsored
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วน...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ออย จันทลักษณ์ สุดสม