เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง Online/Off Line

รหัสหลักสูตร: 66627

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง Online/Off Line
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    การพัฒนาทุนมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานขายและทีมงานในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการใช้แรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Competency Based) ให้เกิดทำงานอย่างมีความสุข ทำงานได้สำเร็จร่วมกันมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการสร้างฐานลูกค้าแบบยั่งยืน
เพราะพนักงานขายในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนรายวัน การขายจึงไม่ได้คู่กับแค่การบริการ แต่มากกว่านั้นคือการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลายคนเรียกว่า “ที่ปรึกษาด้านการขาย” ในอาชีพของการเป็นพนักงานขายนั้น ภาวะความเครียด ความท้อ ความกดดัน มักมาคู่กันเสมอ
    ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว และก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่ฉุดรั้งการก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้ชนะที่สง่างาม การนไความรู้ประสบการบ เทคนิคและกลยุทธ์มาใช่ในการจัดการกับลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปิดการขายเช่นกัน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร ได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจ ให้กับตนเองและทีมงานขายได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้บริหาร มองหาตัวอย่างแรงบันดาลใจกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร สามารถเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้เสริมสร้างกำลังใจ ตนเองและผู้อื่นต่อไปได้ สามารถเลือกเทคนิคและกลยุทธ์จากการฝึกอบรมต่าง ๆ นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1.  ทำให้องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานสขายอย่างชัดเจน
   2.  ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการคิด การพูด การสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3.  ผู้เข้าอบรม คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก
   4.  ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง
   5.  นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆที่ได้จากการอบรม นำกลับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การขายจริงอย่างมืออาชีพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
Part 1  :   เติมไฟให้นักขาย
   1.  กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ
   2.  กิจกรรมเติมใจ เพิ่มไฟในการทำงาน
   3.  Self-motivation to change
   4.  ตอบคำถาม
   5.  ดึงจุดเด่นของคน จุดแข็งของตนเองมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุขและสำเร็จ
   6.  หลักการการบริหารคนแบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
Part 2  :   กลยุทธ์เปลี่ยนแนวคิดพิชิตเป้าหมาย
   1.  สร้างลักษณะการคิดด้านบวก
   2.  เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
   3.  กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมและการได้สาระ มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)
   4.  เทคนิคการเข้าถึงและสังเกตความต้องการของลูกค้า Face to Face
   5.  ตอบคำถาม
Part 3  :   อ่านใจ เข้าใจ เข้าถึง ความต้องการ  ( Proactive )
   1.  Know your Customer  รู้ลึกรู้จริง รู้ถึงความต้องการ
   2.  เทคนิคตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
   3.  กรณีศึกษา ลูกค้าเจ้าปัญหา, การปิดการขายแบบยั่งยืน,การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเสียง
                • พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี(เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ)
                • สิ่งที่พนักงานขายต้องรู้ก่อนขาย(Sales tools)
                • การเตรียมตัวก่อนการไปพบลูกค้า (Action plan)
                • การนัดพบลูกค้าอย่างมืออาชีพ
Part 4  :   เทคนิคปิดการขาย
   1.  การวางแผนการขายเชิงกลยุทธ์การขาย Online/Off Line
   2.  กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์การขาย Online/Off Line
   3.  ยอดขายกับการแข่งขันกับปัญหาเศรษฐกิจ
   4.  ขั้นตอนปิดการขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
   5.  กิจกรรมแชร์ประสบการณ์ขาย
   6.  ถามตอบ
รูปแบบการบรรยาย
             -  (รองรับออนไลน์ผ่าน In house,Zoom ,Microsoft team)  ในสมถานที่และและรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงใจ และสามารถอบรมจบภายใน1 วัน  หรือ2 วันก็ได้ โดยหากเรื่องภายใน 1 วัน เวลาบรรยายจะเริ่ม 9.00-16.00น.
   -    การบรรยายใช้รูปแบบ 4DStorytelling
   -    บรรยาย 30%
   -    กิจกรรม50%
   -    ถามตอบ20%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   -    พนักงานขาย
   -    ผู้ต้องการศึกษาความรู้ด้านการขาย
   -    ผู้บริหารสายงานขาย

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง Online/Off Line
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง Online/Off Line, Online/Off Line, กลยุทธ์การขายผ่าน Online/Off Line

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด