หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

รหัสหลักสูตร: 66808

จำนวนคนดู 968 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล :

          ในการประกอบธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย,การดำเนินธุรกิจให้บริการ ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง หากมีการบริหารต้นทุนที่ต่ำหรืออย่างเมาะสมก็สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี หากมีการบริหารต้นทุนที่ผิดพลาดก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดทุน ฉะนั้นผู้บริหารหรือผู้นำจำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างของต้นทุน การจัดลำดับของโครงสร้างของต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน (Strategic Cost Management) รวมถึงการบริหารงาน การกำหนดราคา รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตหรือบริการเพื่อส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนในการบริหารงาน

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          •สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

    •วิทยากรบรรยาย

          • ปฏิบัติการ      

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดเนื้อหา :


          •แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์

                    1.กลยุทธ์ระดับองค์กร

                    2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

                    3.กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน

          •เครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)

                    1.กลุ่มลูกค้าคุณเป็นใคร (Customer Segments)

                    2.คุณจะขายอะไร (Value Proposition)

                    3.ถนนที่ใช้เดินไปหาลูกค้า (Channels)

                    4.ท่านใช้วิธีไหนสร้างความสัมพันธ์กลับกลุ่มคู่ค้า (Customer Relationships)

                    5.รายได้ของคุณมาจากไหน (Revenue Streams)

                    6.หุ้นส่วนธุรกิจของคุณเป็นใคร (Key Partners)

                    7.กิจกรรมธุรกิจของคุณคืออะไร (Key Activities)

                    8.การบริหารจัดการทรัพยากร (Key Resources)

                    9.ต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (Cost Structure)

          •โครงสร้างของต้นทุน (Cost Structure)

                    1.ต้นทุนทางตรง

                    2.ต้นทุนทางอ้อม

          •การคำนวณจุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ผลต่าง

                    1.รายได้

                    2.รายจ่าย

                    3.จุดคุ้มทุน

          •การกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

                    1.เปรียบเทียบระหว่างราคา และคุณภาพ

          •การใช้เครื่องมือการบริหารต้นทุน และการประเมินผล (Value Chain, Target, Balance Scorecard)

                    1.การประเมินผลผ่าน ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain

                    2.การประเมินผลผ่าน การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

                    3.การประเมินผลผ่าน BSC (Balance scorecard)

                              มุมมองด้านการเงิน

                              มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

                              มุมมองด้านลูกค้า

                              มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม


          ผู้บริหาร , หัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริหารต้นทุน, Strategic Cost Management, หลักสูตรอบรม 2566, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด