หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุน

รหัสหลักสูตร: 66820

จำนวนคนดู 554 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในการประกอบธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย,การดำเนินธุรกิจให้บริการ ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง หากมีการบริหารต้นทุนที่ต่ำหรืออย่างเมาะสมก็สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี หากมีการบริหารต้นทุนที่ผิดพลาดก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดทุน ดังนั้นพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยลดต้นทุน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า หากทุกคนเข้าใจในเรื่องของต้นทุน จะช่วยให้องค์กรสามารถสามารถช่วยกันประหยัด เห็นคุณค่าของทรัพยากร และช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความตะหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติในเชิงรูปธรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย Story telling ไม่เน้นวิชาการ เน้นการฝึกปฏิบัติและนำไปใชได้จริง

          • Coaching Brainstorming การนำเสนอ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.ความหมายของต้นทุน

          2.การสร้างความเข้าใจในเรื่องต้นทุนในการผลิตในแต่ละวัน

          3.ประเภทของต้นทุน

          4.Workshop 1 :เรียนรู้ประเภทของต้นทุนผ่านกิจกรรมการผลิต (กิจกรรมกลุ่ม)

          5.การสร้าง Mindset ที่ดีในการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมันซึ่งกันและกัน

          6.ของเสีย 8 ประเภทที่พนักงานต้องรู้

          7.การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานที่ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่เกิดประโยชน์

          8.การเลือกเครื่องมือมาใช้ในการลดต้นทุน

          9.Workshop 2: เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมลดต้นทุนเพื่อบริหารกำไรให้องค์กร (กิจกรรมกลุ่ม)

          10.สรุปการเรียนรู้ มอบของรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกด้านต้นทุน, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด