หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66948

จำนวนคนดู 346 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากทางกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในเนื้อหากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเก่าค่อนข้างมาก และมีการเพิ่มหน้าที่ของ จป.วิชาชีพมา 1 ข้อ นอกจากนั้นแล้ว จป.วิชาชีพเองก็มีความจำเป็นต้องทราบเนื้อหากฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่ต้องรวบรวมและนำเสนอกฎหมายให้กับนายจ้างจึงจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจในกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อนำไปนำเสนอนายจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายจากเหตุผลดังกล่าวทางหน่วยฝึกอบรมจึงจัดทำหลักสูตรอบรมเรื่อง “กฎหมายความปลอดภัยสำหรับ จป.วิชาชีพ” ขึ้นเพื่อทำการอบรมให้กับ จป.วิชาชีพ และผู้สนใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย และใช้เก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วย

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ จป.วิชาชีพ ในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน

  2.เพื่อให้สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
    •ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

    •สาระและเนื้อหา พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ๒๕๕๔

    •กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕

    •พักรับประทานอาหารกลางวัน

    •กฎหมายอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

    •ทำแบบทดสอบหลังการอบรม จบการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย ให้คำปรึกษา แนะนำ


วิทยากร
ดูประวัติ

ภคนนท์ พรหมสุวรรณ (อ.โจจี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, วิทยากร)

วิทยากรความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• จป.วิชาชีพ จป.เทคนิคขั้นสูง จป.เทคนิค และผู้ที่มีหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง, กฎกระทรวง, พระราชบัญญัติความปลอดภัย, จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง