หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66948

จำนวนคนดู 1031 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากทางกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในเนื้อหากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเก่าค่อนข้างมาก และมีการเพิ่มหน้าที่ของ จป.วิชาชีพมา 1 ข้อ นอกจากนั้นแล้ว จป.วิชาชีพเองก็มีความจำเป็นต้องทราบเนื้อหากฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่ต้องรวบรวมและนำเสนอกฎหมายให้กับนายจ้างจึงจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจในกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อนำไปนำเสนอนายจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายจากเหตุผลดังกล่าวทางหน่วยฝึกอบรมจึงจัดทำหลักสูตรอบรมเรื่อง “กฎหมายความปลอดภัยสำหรับ จป.วิชาชีพ” ขึ้นเพื่อทำการอบรมให้กับ จป.วิชาชีพ และผู้สนใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย และใช้เก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วย

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ จป.วิชาชีพ ในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน

  2.เพื่อให้สถานประกอบกิจการต่างๆสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
    •ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

    •สาระและเนื้อหา พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ๒๕๕๔

    •กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕

    •พักรับประทานอาหารกลางวัน

    •กฎหมายอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

    •ทำแบบทดสอบหลังการอบรม จบการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย ให้คำปรึกษา แนะนำ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• จป.วิชาชีพ จป.เทคนิคขั้นสูง จป.เทคนิค และผู้ที่มีหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัย สำหรับ จป.วิชาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายอื่นๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง, กฎกระทรวง, พระราชบัญญัติความปลอดภัย, จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking ...

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง