หลักสูตร การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการประยุกต์ใช้ISO 9001:2015 Requirement implement

รหัสหลักสูตร: 67035

จำนวนคนดู 1106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการประยุกต์ใช้ISO 9001:2015 Requirement implement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้


วัตถุประสงค์

1.ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ระบบบริหารคุณภาพ

2.ข้อกำหนดที่สำคัญ และคำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

3.โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ซึ่งรวมเข้าด้วยกันกับ Annex SL กรอบทั่วไปสำหรับ มาตรฐานระบบการจัดการ

4.แนวคิดหลัก เช่น ความคิดตามความเสี่ยง, การเข้าถึงกระบวนการ, หลักการ Plan-Do-Check-Act และหลักการบริหาร 7 ประการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015

•แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 9001

•ความสำคัญในการจัดทำระบบ - จะเกิดอะไร หากไม่มีระบบคุณภาพ

•ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

•โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015 ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง

•แนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบ PDCA

•อธิบายข้อกำหนด ข้อ 4

•อธิบายข้อกำหนด ข้อ 5

•อธิบายข้อกำหนด ข้อ 6

•workshop

•อธิบายข้อกำหนดข้อ 7 และข้อ 8

•อธิบายข้อกำหนดข้อ 9

•workshop

•อธิบายข้อกำหนดข้อ 10

workshop


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการประยุกต์ใช้ISO 9001:2015 Requirement implement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015, การประยุกต์ใช้ISO 9001:2015 Requirement implement, แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 9001, โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด