Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

รหัสหลักสูตร: 66259

จำนวนคนดู 1509 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Customer Service Excellence  การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ ที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

   1.  สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย Service mind
   2.  สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
   4.  เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า
   5.  บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา

   1.  แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ
   2.  บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์
   3.  Workshop : Customer Service Excellence Problem
   4.  ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)
   5.  ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)
   6.  จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า
   7.  จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม
   8.  เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
   9.  การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
   10.  บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)
   11.  จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)
   12.  เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)
   13.  วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)
   14.  การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า
   15.  ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล
   16.  ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)
   17.  จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

   18.  Workshop : Customer Service Excellence Solution

รูปแบบการฝึกอบรม

   1.  Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
   2.  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
   3.  สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- หัวหน้างาน พนักงานบริการลูกค้าทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Service Excellence, การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ, อบรม การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ, อบรมการบริการ, อบรม Customer Service, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด