หลักสูตร เตรียมความพร้อม....ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ

รหัสหลักสูตร: 67541

จำนวนคนดู 640 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เตรียมความพร้อม....ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

•  กฎหมายใหม่ที่จะส่งผลกระทบกับองค์กรและคนทำงาน HR อย่างเป็นนัยสำคัญ เมื่องาน HR จะถูกกำหนดให้เป็นวิชาชีพตามกฎหมาย

•  คนทำงาน HR ต้องมีคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถทำงาน HR ได้

•  พิเศษ! เพิ่มเติม เจาะประเด็น พรบ. สมรสเท่าเทียม และ พรบ. ปรับเป็นพินัย มีผลกระทบกับองค์กรและงาน HR อย่างไร

•  สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ HR

                  - เหตุผลและความเป็นต้องมี พรบ. วิชาชีพ HR
                  - สภาวิชาชีพ HR คือใคร มีบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ อย่างไร
                  - คณะกรรมการสภาวิชาชีพ HR เป็นใครได้บ้าง มาจากไหน มีคุณสมบัติอย่างไร
                  - มาตรฐานวิชาชีพ HR หมายถึงอะไร
                  - ผู้ประกอบวิชาชีพ HR หมายถึงใครบ้าง
                  - สมาชิกสภาวิชาชีพ HR มีกี่ประเภท มีบทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติอย่างไร
                  - การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ HR ตามกฎหมาย
                  - บทกำหนดโทษ

 • คณะกรรมการจรรยาบรรณตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพ HR
                  - คณะกรรมการ คือใคร

                  - มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณกับผู้ประกอบวิชาชีพ HR อย่างไร

 • กรณีศึกษาและตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพ HR
 • คนทำงาน HR ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจะทำงานด้าน HR ได้ใช่หรือไม่
 • จะประกอบวิชาชีพ HR ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพหรือไม่ และต้องเสียค่าสมาชิกหรือไม่
 • จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ HR ต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • กรณีศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ HR มีกี่ระดับ มีลักษณะอย่างไร
 • “ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล” กับ “ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต” มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร
 • บุคคลที่ประกอบอาชีพ HR ไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ ยังคงสามารถทำงานด้าน HR ได้หรือไม่
 • พนักงาน HR ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรือก่อนวันที่กฎหมายบังคับใช้ จะมีผลกระทบอะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร
 • กรณีศึกษา กระบวนการขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HR
 • กรณีศึกษา การฝึกอบรมและการทดสอบวัดผล เพื่อขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HR
 • สถานภาพของ ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหน จะบังคับใช้เมื่อใด
 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ. สมรสเท่าเทียม

                  - ผลกระทบและสิ่งที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม

 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปรับเป็นพินัย
                 - ผลกระทบและสิ่งที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม

 • ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร
ดูประวัติ

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ (อาจารย์พง)

อบรมสำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์กว่า 30 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ HR
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เตรียมความพร้อม....ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พรบ. วิชาชีพ HR, สภาวิชาชีพ HR, ผู้ประกอบวิชาชีพ HR, จรรยาบรรณวิชาชีพ HR, รับรองมาตรฐานวิชาชีพ HR, คุณวุฒิวิชาชีพ HR มีกี่ระดับ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด