หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว GD&T THE ENGINEERIMG DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T)TECHNIQUES

รหัสหลักสูตร: 67102

จำนวนคนดู 1005 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว GD&T THE ENGINEERIMG DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T)TECHNIQUES
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพด้านการผลิตได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าการควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำองค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้นการควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปองค์กรจะต้องมีความเข้าใจในหลักการสำคัญของ GD&T (GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE) ปัจจุบันระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality control System ) ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงานที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานเพื่อลดความผิดพลาดในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงานแล้วนำสู่การผลิตชิ้นงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจในระบบคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน


วัตถุประสงค์

•มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและกำหนดแบบงาน (Drawing ) ที่มีการระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T ) อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบงานทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)

2.การกำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดของชิ้นงาน

3.สัญลักษณ์ความละเอียดของพื้นผิวชิ้นงาน

4.ความหมายของ GD&T

5.กรอบควบคุม Feature และกฎพื้นฐานของ GD&T

6.สัญลักษณ์ของ GD&T

   •ความราบ (Feature)

   •ความตรง (Straightness)

   •ตำแหน่ง(Position)

   •ร่วมศูนย์ ร่วมแกน(Concentricity)

   •ความกลม(Roundness)

   •สมมาตร(Symmetry)

   •Circular Run out

   •Total Run out

   •ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

   •ความขนาน (Parallelism)

   •ความตั้งฉาก (Perpendicular)

   •ความเอียงเป็นมุม(Angularity)

   •ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น(Profile of line)

   •ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของนาบ(Profile of surface)

7.ดาตัม (Datum)

8.สัญลักษณ์ปรุงแต่ง (Modifier)

ข้อกำหนดของ Envelope ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMC) ปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด(LMC)


ลักษณะการเรียนรู้

•การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40%ปฏิบัติ60%


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว GD&T THE ENGINEERIMG DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T)TECHNIQUES
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความหมายของ GD&T, ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity), ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบงานทางวิศวกรรม (Engine, ร่วมศูนย์ ร่วมแกน(Concentricity)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด