หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management Strategies)

รหัสหลักสูตร: 67127

จำนวนคนดู 808 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  (Professional Project Management Strategies)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันนี้การดูแลงานโครงการจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตำแหน่ง Project Manager คนที่อยู่ในตำแหน่งหรือส่วนงานอื่นก็มักจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นสำหรับการบริหารองค์กร เช่นโครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการลดต้นทุนก็มักจะให้ R&D หรือฝ่ายวิศวกรรมดูแล

     ดังนั้นหลักการบริหารโครงการที่ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนการใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการและการควบคุมให้มีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทันเวลาและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลโครงการต่างๆ

     ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักการและกรอบการบริหารโครงการ,สิ่งที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการ และบริหารการเปลี่ยนแปลง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนของการบริหารโครงการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ประโยชน์และความจำเป็นในการบริหารโครงการในองค์กร

2.หลักการและ 5 ขั้นตอนการบริหารโครงการ

  •Initiating Processes

  •Planning Processes

  •Executing Processes

  •Monitoring &Controlling Processes

  •Closing Processes

3.การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ

  •ข้อจำกัดของโครงการ

  •การคัดเลือกทีมงาน

  •ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

  •Project Charter

4.การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการวางแผน

  •Stakeholder Analysis

  •Stakeholder Engagement

  •การกำหนดแผนการสื่อสาร ( Communication Plan)

5.การระบุความเสี่ยง การประเมิน และ การวางแผนรับมือ

  •Risk Analysis

  •Risk Response

6.การทำ WBS และกำหนดระยะเวลาในการทำงาน

  •การแบ่งงานหลักและงานย่อยตามหลัก WBS

  •การกำหนดความสัมพันธ์ของงานทั้ง 4 แบบ

  •เทคนิคการกำหนดจำนวนชั่วโมงในแต่ละงาน

     Expert judgment

     Analogous estimation

     Parametric estimation

     Three-point estimation

7.การลงมือปฏิบัติและการปรับแผน

  •เทคนิคการเร่งงาน

  •หลักการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

8.การควบคุมและติดตามโครงการ

  •การควบคุมการเปลี่ยนแปลง

  •การกำหนดวิธีการสื่อสาร

  •การให้ Feedback กับทีมงาน

  •การบริหารความขัดแย้ง

9.การปิดโครงการ

  •การส่งมอบงาน

  •การระบุ Lesson Learned

10.กิจกรรมที่ 1 : การระบุความต้องการของ Stakeholder

11.กิจกรรมที่ 2 : เขียน Project Charter

12.กิจกรรมที่ 3 : การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การวางแผน

13.กิจกรรมที่ 4 : การทำ WBS และกำหนดเวลาทำงานในแต่ละงาน

14.กิจกรรมที 5 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง

15.สรุปจบ ถาม – ตอบ


วิธีการอบรม

•บรรยาย, Workshop, ระดมสมอง, ฝึกปฏิบัติ-นำเสนอ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ดูแลโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management Strategies)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหาร, Professional Project Management Strategies, การกำหนดแผนการสื่อสาร, การทำ WBS, การระบุ Lesson Learned, การกำหนดความสัมพันธ์ของงานทั้ง 4 แบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด