หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015

รหัสหลักสูตร: 67365

จำนวนคนดู 452 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ สอดคล้องกับข้อ กําหนดสําหรับมาตรฐานคุณภาพและการนําระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติามข้อกําหนดที่ถูกแสดงไว้ใน ISO9001:2015 ที่มีโดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสําคัญในการนำไปประยุกต์ ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติของสถานะปัจจุบันขององค์กร เพื่อ พิจารณาการจดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ

โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากร ผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียง ในวงการอุตสาหกรรมฯ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

- ผุ้บริหารเข้าใจการทำงานของฝ่าย ตามความต้องการของระบบ ISO9001:2015


หัวข้ออบรมสัมมนา
•อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015

•แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 9001

•ความสำคัญในการจัดทำระบบ - จะเกิดอะไร หากไม่มีระบบคุณภาพ

•ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

•โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015 ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง

•แนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบ PDCA

•ข้อ4 บริบทขององค์กร

•ข้อ 5 ความเป็นผู้นำ

•ข้อ 6 การวางแผน

•ข้อ 7 การสนับสนับสนุน

•ข้อ 8 การดําเนินการ

•ข้อ9 การประเมินสมรรถนะ

•ข้อ10 การปรับปรุง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหารระดับสูง - กลาง

- ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO9001 ขององค์กร

- QMR , SMR , EMR


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐานระบบ ISO9001:2015, มาตรฐาน ISO 9001, สำคัญในการจัดทำระบบ, รูปแบบ PDCA, โครงสร้างของ ISO9001:2015, หากไม่มีระบบคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด