การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex ( SMETA )

รหัสหลักสูตร: 66694

จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex ( SMETA )
รอบที่

1

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     การตรวจสอบจริยธรรมการค้าขายสำหรับสมาชิก SEDEX (SMETA) เป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการตรวจประเมิน สร้างขึ้นโดยสมาชิกSedex ซึ่งเป็นการรวบรวมเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบด้านจริยธรรม ผลการตรวจสอบ SMETA สามารถส่งต่อให้กับลูกค้าหลายรายได้ทำให้องค์กรท่านไม่ต้องรับการตรวจหลายคร้ังจากลูกค้า ปัจจุบันการตรวจสอบ 2 แบบคือ 2-Pillar และ 4-Pillar
วัตถุประสงค์  ( Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีลดความเหนื่อยล้าในการตรวจสอบโดยจัดให้มีหนึ่งรูปแบบสำหรับการ ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมจากองค์กร และสร้างจริยธรรมในการทางธุรกิจ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  การตรวจสอบ SMETA 2-PillarและSMETA 4-Pillar
   2.  มาตรฐานด้านแรงงาน
   3.  มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
   4.  สิทธิมนุษยชน
   5.  ระบบการจัดการ
   6.  การใช้ผู้รับเหมาและผู้รับงานไปทำที่บ้าน
   7.  สิทธิในการทำงาน
   8.  การตรวจสอบ SMETA 4-Pillar
   9.  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   10.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ

วิทยากร
ดูประวัติ

นพดล นุชพินิจ

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

เป็นผู้เชียวชาญและได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่มาตรฐาน ISO 9001 version ปี 1994 เป็นต้นมา รวมถึงหลักการบริหาร, ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex ( SMETA )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก Sedex, การค้าของสมาชิก Sedex, SMETA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด