หลักสูตรอบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Introduction ISO 9001 Version2015 Requirement)

รหัสหลักสูตร: 66832

จำนวนคนดู 621 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม  มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Introduction ISO 9001 Version2015 Requirement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

          ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)

1.การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015

          2.มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

          3.ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น

          4.มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

               oความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

               oกำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ

               oการกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ

     ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

          1.ขอบข่าย (Scope)

          2.มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)

          3.คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)

          4.บริษัทขององค์กร (Context of the organization)

                    4.1ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

                    4.2ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                    4.3การกำหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ

                    4.4ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ

          5.ความเป็นผู้นำ (Leadership)

                     5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

                     5.2 นโยบายคุณภาพ

                     5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร

          6. การวางแผน

                      6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

                      6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ

                      6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

          7.การสนับสนุน

                     7.1 ทรัพยากร

                     7.2 ความสามารถ

                     7.3 ความตระหนัก

                     7.4 การสื่อสาร

                     7.5 เอกสารสารสนเทศ

           8. การดำเนินงาน

                     8.1 การวางแผนและการควบคุม การดำเนินงาน

                     8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ

                     8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

                     8.4 การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการ

                     8.5 ข้อกำหนดการผลิตและบริการ

                     8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ

                     8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

           9.การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน

                    9.1 การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล

                    9.2 การตรวจประเมินภายใน

                    9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร

          10. การปรับปรุง

                    10.1 ทั่วไป

                    10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติแก้ไข

                    10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

  • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Introduction ISO 9001 Version2015 Requirement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, Introduction ISO 9001 Version2015 Requirement, อบรมออนไลน์ 2566, Online training, อบรม สัมมนา 2566, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า