การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )

รหัสหลักสูตร: 66265

จำนวนคนดู 1610 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการแต่ต้องนำไปใช้อย่างศิลปะที่ให้ HR ได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม แต่ปัญหาของด้านวิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR ที่เป็นนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติก็ต้องการหลักวิชาการด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์    

     1. ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง  
     2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน  
     3. สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้
     4. สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
     1. ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน
     2. แนวคิดการออกแบบงาน และการจัดโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)  ที่เหมาะสม
     3. หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน
             -  กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างานที่เหมาะสม
             -  การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS)
             -  กรณีศึกษาการจัดทำ SMART JD  “คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
             -  การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน
     4. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนโดยไม่ต้องประเมินค่างานก่อน ทำได้หรือไม่?
     5. หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างานและวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ
             -  Ranking  Method
             -  Job Classification or Job Grading Method
             -  Factor  Comparison  Method
             -  Point  method
             -  กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด
     6. การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร
             -  การวิเคราะห์หาคุณค่าขององค์กร
             -  การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างานให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร
             -  วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน
     7. เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน
             -  การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน
             -  การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน
             -  การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน
     8. ระบบประเมินค่างานระหว่าง การซื้อสำเร็จรูป พัฒนาขึ้นเอง หรือว่าจ้างผู้พัฒนา อย่างไหนดีกว่ากัน ?
     9. Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน
     10. Workshop การฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบประเมินค่างานใช้ในองค์กร

     11. ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข

วิธีการฝึกอบรม

     1. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
     2. Workshop ฝึกปฏิบัติประเมินค่างานและจัดระดับงานจริง

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารองค์กร  นักบริหารค่าจ้าง ทุกประเภทกิจการ
2. ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้, Job Evaluation and Classification

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด